Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Ostrzeżenia w sprawie jakości powietrza również w święta i weekendy

Wojewódzkie inspektoraty będą wkrótce musiały zatrudnić dodatkowe osoby. Ich obowiązkiem będzie informowanie GIOŚ o przekroczeniach norm jakości powietrza niezależnie od tego, czy będzie to dzień roboczy, czy też nie.

   Powrót       05 marca 2018       Powietrze i klimat   

Opublikowany kilka dni temu projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza(1) ma przede wszystkim dostosować polskie prawo do unijnych wymagań w zakresie sprawozdawczości i zarządzania jakością powietrza, a także wzajemnej wymiany informacji pomiędzy urzędnikami. W praktyce wpłynie przede wszystkim na codzienną pracę wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i samorządów tego samego szczebla.

Po jednym nowym etacie

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) określa poziomy dopuszczalne dla takich substancji jak benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 czy tlenek węgla. W sytuacji przekroczenia wskazanych tam poziomów alarmowych WIOŚ zobowiązane są dziś do przekazywania takiej informacji do GIOŚ najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Oznacza to, że w okresach świątecznych lub w weekendy informacje docierają dziś ze znaczącym opóźnieniem. Mają to zmienić proponowane przez resort środowiska regulacje, które kończą z pobłażliwym traktowaniem dni świątecznych i wolnych od pracy. - Nowa regulacja będzie powodować zwiększenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji nowego rozporządzenia. Konieczność pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy i święta będzie bowiem wymagała dodania jednego dodatkowego etatu w każdym WIOŚ. Informacje o przekroczeniach przekazywane będą w postaci elektronicznej.

Koniec z papierologią

Nowe rozporządzenie zmienia również zakres przekazywanych przez sejmiki wojewódzkie informacji o programach ochrony powietrza. Dotychczas informacja o ich uchwaleniu oraz sprawozdaniu z ich realizacji były przekazywane Ministrowi Środowiska za pomocą poczty e-mail oraz w postaci papierowej. Tymczasem po wejściu w życie nowych przepisów będą one przekazywane za pomocą specjalnego systemu informatycznego na arkuszach zgodnych z wymaganiami Komisji Europejskiej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, system informatyczny został przygotowany na podstawie unijnego narzędzia Air Quality Reporting System(2). W nowym rozporządzeniu zaktualizowane zostaną m.in. formularze zestawienia informacji o programie ochrony powietrza, w tym przede wszystkim w zakresie scenariuszy odniesienia i scenariuszy działań naprawczych.

Zgodnie z regulacją § 16 rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12308801/12493990/12493991/dokument332016.pdf
2/ Air Quality e-Reporting (AQ e-Reporting)
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/aqereporting-2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: System monitoringu jakości powietrza będzie rozbudowany (28 kwietnia 2021)Latarnie solarne w Libanie - OZE wielką szansą rozwojową (21 kwietnia 2021)GIOŚ: Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są kopciuchy, sektor energetyczny to tylko 5 proc. (19 kwietnia 2021)„Czyste powietrze” door-to-door? Możliwe zmiany w Programie (06 kwietnia 2021)Aktywiści złożyli petycję do marszałka w kwestii wymiany kopciuchów na Śląsku. Urząd odpowiada (06 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony