Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55

Reforma EU ETS, mechanizm CBAM i Społeczny Fundusz Klimatyczny już wkrótce wejdą w życie. Po głosowaniu Rady, kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

   Powrót       26 kwietnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Rada Unii Europejskiej, w której skład wchodzą członkowie 27 państw UE, przyjęła wczoraj kluczowe akty prawne będące elementami pakietu Fit For 55. Przypominamy, celem pakietu jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

Wcześniej przepisy zostały przyjęte w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. PE przegłosował kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 13302. Jak podano w komunikacie Rady, wczorajsze głosowanie stanowiło ostatni etap procedury decyzyjnej. Przyjęte dyrektywy i rozporządzenia zostaną teraz podpisane przez Radę i Parlament Europejski, a następnie – zanim wejdą w życie - opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Przyjęte elementy pakietu Fit For 55 obejmują rewizję unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rozporządzenie ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (tzw. mechanizm CBAM) oraz rozporządzenie ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny.

Reforma EU ETS

Unijny System Handlu Emisjami to rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla oparty na systemie cap-and-trade. System ten obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE. Nowe przepisy zwiększają ogólne ambicje redukcji emisji do 2030 r. w sektorach objętych EU ETS do 62% w porównaniu z poziomami z 2005 r. oraz stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026–2034 r.

Pakiet Fit For 55 zakłada ponadto, że do systemu ETS zostaną włączone także emisje gazów cieplarnianych z sektora żeglugi morskiej oraz stopniowe wycofanie bezpłatnych uprawnień dla sektora lotniczego.

Jak wyjaśniono, bezpłatne uprawnienia do emisji dla sektora lotniczego będą stopniowo wycofane do 2026 r., w przypadku natomiast sektora morskiego, większość statków zostanie od początku objęta zakresem ETS, niektóre jednak zostaną w pierwszej kolejności objęte rozporządzeniem w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego, i dopiero później włączone do systemu.

ETS dla budownictwa i transportu

Zgodnie z przyjętymi przepisami ustanowiony zostanie także nowy, odrębny system handlu emisjami dla budownictwa, transportu drogowego i dodatkowych sektorów (głównie drobnego przemysłu). - Nowy system będzie obowiązywał dystrybutorów zaopatrujących budynki, transport drogowy i dodatkowe sektory od 2027 r. Wprowadzono zabezpieczenie, dzięki któremu w przypadku wyjątkowo wysokich cen ropy i gazu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego systemu, zostanie to przesunięte na 2028 r. – wyjaśnia Rada.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Jednym z kluczowych elementów pakietu Fit For 55, który został zaakceptowany przez Radę, jest utworzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Celem mechanizmu zapewnienie, że unijne wysiłki na rzecz klimatu nie zostaną zniweczone poprzez przeniesienie produkcji z UE do krajów o mniej ambitnej polityce.

Mechanizm będzie wprowadzany stopniowo (od 2026 do 2034 r. w tym samym tempie, w jakim wycofywane są bezpłatne uprawnienia w ramach EU ETS), a do końca 2025 r. będzie obowiązywał wyłącznie jako obowiązek raportowania.

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Na mocy przyjętych regulacji powołany zostanie także Społeczny Fundusz Klimatyczny. - Fundusz będzie finansowany głównie z dochodów z nowego systemu handlu emisjami do maksymalnej kwoty 65 mld euro, uzupełnionej wkładami krajowymi. Ustanawia się go tymczasowo na lata 2026-2032 – podaje Rada.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Dzienniku Urzędowym UE pojawiła się najnowsza dyrektywa ws. efektywności energetycznej (22 września 2023)Więcej udziału OZE. Parlament Europejski popiera ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu (15 września 2023)Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności (29 sierpnia 2023)Zasady sprawozdawczości dla CBAM w okresie przejściowym przyjęte (22 sierpnia 2023)MRiPR aktualizuje rozporządzenie dot. udzielania pomocy inwestycjom w efektywność energetyczną (14 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony