Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów Urząd Regulacji Energetyki
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd

a+a-    Powrót       06 czerwca 2019       Energia   

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, któremu przewodniczy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, chce zwiększyć udział prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski - podało w środowym komunikacie MPiT. Jak dodano, w planach są też inne ułatwienia, których celem jest rozwój energetyki obywatelskiej czy rozpowszechnienie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Akceptacja Stałego Komitetu Rady Ministrów

Pierwsza część zmian przygotowywanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE to tzw. pakiet prosumencki zawarty w projekcie noweli ustawy o OZE, autorstwa Ministerstwa Energii. Projekt zyskał akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez rząd.

Pakiet rozszerza status prosumenta o małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – "rozliczać w korzystnym systemie opustów".  - Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej i coraz śmielej stosują gospodarstwa domowe - wskazało MPiT.

Jak podkreślono, przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, "w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii". Mają się do tego również przyczynić instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji.

Co w pakiecie?

Pakiet prosumencki przewiduje m.in.: wprowadzenie nowej definicji prosumenta energii odnawialnej i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej - prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW) - a także objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji.

- Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne - wyjaśniło MPiT.

Pakiet przewiduje też rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co ma umożliwić korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. A także rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.

Inne rozwiązanie to wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Pakiet przewiduje też "zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami". (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

100 000 wniosków w programie „Mój Prąd” (14 lipca 2020)Właściciele domów rekreacyjnych mogą dostać dofinansowanie z programu „Mój prąd” (15 czerwca 2020)Pakiet przepisów w obszarze prosumentów i spółdzielni energetycznych - rozpoczęły się konsultacje publiczne (18 maja 2020)Sztuczne obniżanie cen energii nikomu się nie opłaca (14 kwietnia 2020)URE: W 2019 r. liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018 (13 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony