Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.05.2023 28 maja 2023

Europarlament za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

   Powrót       15 marca 2023       Zrównoważony rozwój   

Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu opowiedział się za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych przez państwa UE o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 2005. Poprzedni cel wynosił 30%.

PE przyjął 486 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się zmianę tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Rozporządzenie to określa wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym, przy ogrzewaniu budynków, w rolnictwie, małych instalacjach przemysłowych i gospodarce odpadami. Dotyczy każdego państwa członkowskiego. Obecnie reguluje około 60% wszystkich emisji w UE.

Zmienione prawo zwiększa cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie unijnym w 2030 roku. Nowy cel wynosi 40% (poprzednio 30%) w porównaniu z poziomem z roku 2005. Po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie muszą graniczyć emisje gazów cieplarnianych. Ich cele krajowe mają mieścić się w przedziale od 10 do 50%. Cele na 2030 rok dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności. Państwa członkowskie będą musiały również co roku dokładać starań, by nie przekroczyć swojego rocznego przydziału emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie przewiduje odpowiednią dozę elastyczności państw członkowskich w osiąganiu celów, gdyż jednocześnie muszą zadbać, by transformacja była sprawiedliwa i społecznie uczciwa. Równocześnie likwiduje luki prawne, dzięki czemu UE ma osiągnąć swój cel redukcyjny. Z tego powodu istnieją limity dotyczące tego, ile emisji państwa członkowskie mogą zaoszczędzić z lat poprzednich, pożyczyć z lat przyszłych, jak również tego, na ile mogą handlować przydziałami z innymi państwami członkowskimi.

Aby móc rozliczać państwa członkowskie, Komisja Europejska będzie – zgodnie z życzeniem PE – w przystępnej formie upubliczniać informacje na temat działań krajowych.

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego stanowi część pakietu „Gotowi na 55 w 2030 roku”. Jest to plan UE, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w prawie klimatycznym.

Więcej o wniosku Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia pisaliśmy w artykule pt. Fit for 55: Rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego. Jaki cel wyznaczono dla Polski?

Źródło: 

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Francja zaostrza cele dla emisji GHG. Premier ma nowy plan (23 maja 2023)PE głosował ws. unijnego rozporządzenia metanowego (09 maja 2023)Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55 (26 kwietnia 2023)Emisje GHG w Europie. EEA przedstawiła oficjalne dane za 2021 r. (19 kwietnia 2023)Przedstawiono pierwszy w Polsce projekt ustawy o ochronie klimatu (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony