Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Pierwszy projekt Polityki Surowcowej Polski

Polityka surowcowa państwa to strategiczny dokument, który ma służyć m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego i wdrożeniu gospodarki obiegowej. Obecnie trwają konsultacje przygotowanego przez rząd projektu.

   Powrót       24 stycznia 2018       Energia   

Dyskutowany w regionach(1) projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) jest pierwszym takim dokumentem w kraju. Za przygotowanie projektu i działania w zakresie polityki surowcowej odpowiada – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju. Funkcję pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej objął w maju 2016 roku.

Projekt PSP składa się z następujących dziewięciu filarów:

  1. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne,
  2. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi,
  3. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja,
  4. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa,
  5. Uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa,
  6. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych,
  7. Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa,
  8. Ryzyko i planowanie inwestycji,
  9. Usprawnienie systemu podatków i danin.

“Każdy kraj musi mieć politykę surowcową, jeśli chce racjonalnie gospodarować tym, co ma i wiedzieć, co kupować. Moje podejście do polityki surowcowej to obniżenie ryzyka dostaw poprzez: korzystanie z własnych zasobów, sprawną organizację państwa i właściw” prof. Mariusz Orion Jędyrsek
W niedzielnym wywiadzie na antenie TVP3 Kraków prof. Jędrysek wyjaśniał, że postrzeganie surowców, jako ważnych dla gospodarki zmienia się na przestrzeni czasu. Jeszcze niedawno strategiczny był węgiel, a dzisiaj wiele mówi się o ropie i gazie. Dużym wyzwaniem jest również pozyskanie metali ziem rzadkich.

W kwestii surowców nie można planować działań oderwanych od sytuacji na światowych rynkach. Dlatego też jednym z planowanych efektów realizacji PSP jest większy wpływ [Polski – przyp. red.] na kształtowanie i wdrażanie polityki Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem (Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, Komisja ds. Granic Szelfu Kontynentalnego przy ONZ). Ponadto w projekcie czytamy, że polityka surowcowa będzie prowadzona tak, aby wielobiegunowo reagować na zmiany rynkowe i geopolityczne.

Polityka surowcowa a polityka środowiskowa i klimatyczna

Ograniczeniem dla planów wydobycia surowców są obszary ochrony przyrody, tj. parki narodowe czy sieć Natura 2000(2). Natomiast w przypadku polityki klimatycznej nie można pominąć międzynarodowych zobowiązań do redukcji emisji m.in. CO2 pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Niemniej w udostępnionych na stronie PIG materiałach informacyjnych czytamy, że gospodarka naszego kraju jest w dużej mierze oparta na wydobyciu i przetwórstwie kopalin, które stanowią bazę surowcową. Według opublikowanych informacji ten kierunek gospodarki będzie jej trzonem w przyszłości.

Surowce w obiegu zamkniętym

Jak napisano w projekcie, Polityka surowcowa państwa (…) przyczyni się do efektywnego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. W materiałach informacyjnych dotyczących projektu czytamy, że ocena zapotrzebowania na surowce jest stymulatorem działań dla intensyfikacji wykorzystania surowców ze źródeł wtórnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. W projekcie PSP jako surowiec traktuje się także odpady.

PSP nie została jeszcze oficjalnie przyjęta przez rząd, ale – jak mówił podczas wywiadu prof. Jędrysek – już są realizowane projekty będące jej częścią. Przykładem takiego projektu jest ProGeo, czyli Program Geologicznego Rozpoznania Oceanów. Prof. Jędrysek zapewniał, że jest już praktycznie zakończona sprawa uzyskania przez Polskę jednej z siedmiu na świecie koncesji na poszukiwanie, a w następstwie wydobycie metali z dna morskiego.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Inicjatorem serii spotkań w regionach Polski jest wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek. Konferencje konsultacyjne będą odbywać się w następujących miastach: Katowice, Toruń, Wrocław, Szczecin, Łódź, Kielce, Gdańsk, Poznań, Rzeszów oraz Warszawa. Każda z nich skupiać się będzie na jednym z dziewięciu filarów PSP oraz na problematyce danego regionu w zakresie geologii.Terminy wszystkich planowanych spotkań można znaleźć w kalendarzu Teraz Środowisko.
https://www.teraz-srodowisko.pl/kalendarz/
2/ Wraz z informacjami na temat PSP opublikowano mapy PIG ukazujące położenie surowców na tle obszarów Natura 2000.
http://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/kalendarium/kal-2018/5402-udokumentowane-zloza-kopalin-cala-polska-1/file.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Tykająca bomba w ciepłownictwie. Forum Energii z rekomendacjami dla nowego rządu (31 października 2023)Przejścia z paliwem przejściowym. Jak żyć z gazem ziemnym (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony