Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Trigeneracja wodorowa tylko dla odważnych: Pszczyna zrezygnowała, Tarnowskie Góry złapały okazję

Pszczyna zmagająca się ze smogiem na ostatniej prostej zrezygnowała z partycypowania w pilotażowym projekcie gospodarki wodorowej finansowanym ze środków UE. Finalnie, Tarnowskie Góry odważyły się postawić na wodór. Przedstawiamy kulisy sprawy.

   Powrót       02 czerwca 2021       Energia   

Projekt „Wdrożenie gospodarki wodorowej na poziomie lokalnym w Gminie Pszczyna” miał być remedium na problemy ze smogiem, ale też szansą na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu i gazu. Został podpisany list intencyjny, a prawie całe przedsięwzięcie miało zostać sfinansowane ze środków unijnych w ramach mechanizmu IPCEI. Pszczyna jednak z tej inwestycji zrezygnowała… ale projekt nie przepadł, bo Tarnowskie Góry go przejęły i zaadaptowały do własnych warunków.

Stanowisko Pszczyny: za dużo niewiadomych

Redakcja zwróciła się włodarzy Pszczyny z pytaniem, jakie były motywy decyzji o wycofaniu się z tego projektu?

W odpowiedzi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny, wyjaśnia, że Gmina Pszczyna poddała projekt wdrożenia gospodarki wodorowej wnikliwej ocenie. Temat został przeanalizowany zarówno pod kątem ryzyka gospodarczego, jak i prawnego(1).

- Decyzja o rezygnacji Gminy Pszczyna z udziału w projekcie oraz o niepodpisaniu umowy o współpracy spowodowana została brakiem wskazania wysokości kosztów i brakiem szczegółowego określenia obowiązków Gminy Pszczyna, a także brakiem ustalania, czy inwestycja i produkt są bezpieczne dla środowiska – podnosi Skrobol. Argumentuje przy tym, że w okresie kilku miesięcy, począwszy od dnia podpisania listu intencyjnego do chwili rezygnacji z udziału w projekcie, nie przedstawiono żadnych certyfikatów bezpieczeństwa instalacji i produktu na środowisko naturalne oraz dobrostan mieszkańców gminy. Nie było również możliwości wyliczenia wskaźników ekonomicznej opłacalności, także w dłuższej perspektywie.

Zapytaliśmy także, czy wpływ na tę decyzję miał pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jakim została objęta m.in. Pszczyna? Okazuje się, że decyzja o rezygnacji nie była spowodowana realizacją na terenie Gminy Pszczyna innych programów związanych z likwidacją niskiej emisji. - Obecnie mieszkańcy mają możliwość skorzystania z kilku takich projektów. Jednym z nich jest właśnie program pilotażowy NFOŚiGW dotyczący wsparcia dla budynków wielolokalowych, który uzupełnił ofertę dofinansowań do proekologicznych inwestycji i jako pierwszy umożliwia pozyskanie środków na termomodernizację i wymianę kotłów wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych. Program pilotażowy cieszy się dużym zainteresowaniem i spotyka z wieloma pytaniami od potencjalnych beneficjentów. Pierwszy wniosek został złożony kilkanaście dni po uruchomieniu – wskazuje burmistrz Pszczyny.

Starostwo Powiatowe też miało partycypować w projekcie

Jak wyjaśnia Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie, decyzja o rezygnacji nie była ze starostwem konsultowana. - Powiat pszczyński jako partner samorządowy miał być odpowiedzialny za: udostępnianie materiałów i informacji niezbędnych dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, a także promowanie ogrzewania ciepłem systemowym. Zadeklarowaliśmy pomoc i współpracę we wszystkim, co mogłoby przyspieszyć wdrożenie projektu. Gmina Pszczyna podjęła autonomiczną decyzję o wycofaniu się z projektu – twierdzi Marcela Grzywacz.

Wykorzystać wszystkie dostępne atuty

Biznes nie lubi próżni, więc chwilę po tym, jak Pszczyna wycofała się z projektu, Gmina Tarnowskie Góry podpisała ze spółkami Grupy Veolia list intencyjny dotyczący współpracy w ramach tożsamego projektu "Wdrożenie innowacyjnego i referencyjnego systemu gospodarki wodorowej dla dekarbonizacji ciepłownictwa i transportu". Tutaj także, podobnie jak w przypadku Pszczyny, projekt ma być realizowany w ramach IPCEI lub innych funduszy zewnętrznych przeznaczonych na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych.

- Tarnowskie Góry posiadają rozbudowany i zmodernizowany system ciepłowniczy z jedną centralną kotłownią, ale ogrzewaną trzema kotłami węglowymi. Miasto rozwija się zarówno w obszarze mieszkalnictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, poza tym intensywnie termomodernizuje swoje zasoby komunalne i wprowadza do kamienic instalacje centralnego ogrzewania podłączone do ciepła systemowego. Okoliczność, że zarówno ciepłownictwo, jak i gospodarka wod-kan są w rękach Veolii sprawiła, że mamy wspólne cele: dekarbonizację systemu ciepłowniczego, wykorzystanie biogazu z Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz wdrażanie innych „smart” projektów - przekonuje Piotr Skrabaczewski, Z-ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ds. Gospodarczych(2).

Podmioty zaangażowane w wykonanie inwestycji

Veolia planuje zrealizować projekt wodorowy w Tarnowskich Górach we współpracy m.in. z firmą SBB Energy, Siemens Energy INSTALMEDIA oraz Politechniką Śląską i Uniwersytetem Ruhr w Bochum.

Jak wyjaśnia Maria Niewierko z Veolii, koncepcja projektu współpracy zakłada produkcję paliwa wodorowego z odnawialnych źródeł energii, które częściowo mają być także rozbudowywane w trakcie jego rozwoju. - Projekt podzielony jest na dwa etapy: pierwszy, polegający na dostarczeniu paliwa na potrzeby stacji do tankowania pojazdów transportu miejskiego i dostawczych pojazdów ciężkich (tirów). Emisja spalin pochodząca z transportu jest po indywidualnych źródłach ogrzewania na paliwa stałe głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Etap drugi zakłada produkcję ciepła i energii w kogeneracji z wykorzystaniem wodoru – wyjaśnia.

Wysokosprawna kogeneracja jest procesem jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. - Jednym z najbardziej ekologicznych, dostępnych paliw jest tzw. zielony wodór, który powstaje w procesie elektrolizy, czyli rozkładu wody przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Sprawność procesu kogeneracji osiągnąć ma w założeniu 81 proc., a produkowane w agregacie prądotwórczym ciepło może być zagospodarowane również na potrzeby produkcji chłodu (wody lodowej) – dodaje Robert Żmuda, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. rozwoju i technologii w SBB Energy.

Układ wodorowy oparty o wymienione procesy jest technologią zeroemisyjną, a produktem ubocznym jest tlen, który może być dodatkowo zagospodarowany jako produkt handlowy np. jako gaz techniczny lub produkt dla służby zdrowia.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Korzystano z opinii Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie2/ Dodatkowo wymienia się takie atuty jak: Gmina Tarnowskie Góry posiada w sąsiedztwie ciepłowni działkę ok. 6 ha idealnie nadającą się do budowy zakładu. Równie ważnym aspektem w sprawie jest to, że gmina należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), do której wniosła spółkę transportową PKM. Metropolia wykonuje zadania transportu publicznego i na jej terenie są też inne PKM-y. GZM jest zainteresowany wykorzystaniem wodoru dla tych celów.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (02 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony