Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski

   Powrót       22 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Przygotowany przez grupę posłów PiS projekt przewiduje zmiany w 12 ustawach, w tym m.in. w ustawach o samorządzie gminy i o samorządzie województwa, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy w Prawie budowlanym.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest „wsparcie przedsięwzięć prośrodowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, w szczególności mając na uwadze działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami”. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) przez miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys.

Czytaj też: Projekt: miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały opracować plany adaptacji do zmian klimatu
Obecnie taki obowiązek dotyczy miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednak część mniejszych ośrodków rozpoczęła we własnym zakresie prace nad tymi dokumentami. Z szacunków resortu klimatu wynika, że obecnie 132 miasta powyżej 20 tys. mieszkańców rozpoczęły prace nad opracowywaniem MPA, w tym 102 miasta przyjęły go w drodze uchwały. W projekcie zaproponowano, aby uchwalenie MPA nastąpiło w terminie do 30 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 stycznia 2027 r.

Regulacja zakłada też wyodrębnienie puli środków w budżecie obywatelskim, które mają zostać przeznaczone na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, których realizacja ma prowadzić do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej oraz retencji wód opadowych i roztopowych. Ponadto projekt przewiduje doprecyzowanie przygotowywanych przez samorządy województw polityk rozwoju województwa o kontekst prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz działań adaptacyjnych, zmniejszających podatność na zmiany klimatu. Zgodnie z regulacją jednym z kluczowych elementów polityki przestrzennej mają być rekomendacje i wnioski zawarte w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu. W projekcie zawarto także elementy tzw. „specustawy suszowej” dotyczącej zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 15 m sześc. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, zmiany te przyczynią się do usunięcia niejednoznaczności przepisów prawa, co pomoże wspierać działania z zakresu małej retencji, w tym wdrażanie Programu Priorytetowego „Moja Woda".

Projekt ustawy wprowadza także dodatkowe mechanizmy wspierające realizację przedsięwzięć proekologicznych w miastach oraz na pozostałych obszarach kraju, w których są stwierdzane przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych dla substancji objętych systemem monitoringu jakości powietrza, nie tylko przez wydłużenie czasu na realizację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza, ale także uatrakcyjnienie warunków realizacji Programu „Stop Smog" oraz Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Joanna Piekutowska na stanowisku Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (16 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Pełczyńska-Nałęcz o inwestowaniu w m.in. zieloną tranformację. Polityka Spójności i KPO (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony