Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Bilety lotnicze z Francji będą droższe. Zostanie doliczona opłata środowiskowa

Francuski rząd ogłosił we wtorek (9 lipca), że wszystkie połączenia lotnicze z kraju zostaną obłożone nowym podatkiem. Uzyskane w ten sposób środki mają stanowić źródło finansowania inwestycji w ”bardziej zrównoważony transport”.

   Powrót       10 lipca 2019       Ryzyko środowiskowe   

Podczas wtorkowego spotkania Rady ds. Obrony Ekologicznej francuski rząd zapowiedział wprowadzenie nowych narzędzi finansowania zrównoważonej mobilności. Minister ds. przemian ekologicznych François de Rugy oraz minister transportu Elisabeth Borne podali, że od 2020 r. podatkiem obłożone zostaną niemal wszystkie startujące z kraju połączenia lotnicze. Jak powiedziała Borne, z podatku wyłączone zostaną jedynie loty do francuskich departamentów zamorskich.

O ile droższe bilety? Łącznie nawet 180 mln euro rocznie

Wraz z nałożeniem podatku wszystkie loty zdrożeją o 1,5 do 18 euro. Bilety klasy ekonomicznej na loty wewnętrzne i te na terenie Unii Europejskiej objęte zostaną podatkiem w wysokości 1,5 euro. Z kolei wysokość podatku dla klasy biznesowej wyniesić ma 9 euro. Podróże lotnicze poza terytorium UE zdrożeją natomiast o 3 euro w klasie ekonomicznej oraz 18 euro w klasie biznesowej.

Opodatkowanie biletów lotniczych przynieść ma łącznie około 180 mln euro zysku rocznie. Środki te będą przeznaczone na inwestycje w bardziej zrównoważony transport. Jak mówiła Borne, rząd na myśli ma zwłaszcza rozwój transportu kolejowego.

Wielka Brytania i Niemcy już nałożyły podatek

- Nie sądzę, że podatek w wysokości 18 euro zniechęci kogoś do latania - podaje cytowany przez portal Euractive, Andrew Murphy, ekspert ds. lotnictwa w organizacji pozarządowej Transport i Środowisko (ang. Transport & Environment, T&E) w Brukseli. - Będzie to miało niewielki wpływ na popyt – dodał. Jak mówił, pomysł nie jest unikatowy. Podobne rozwiązania wprowadzone zostały już w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Włoszech czy w Szwecji.

IATA swoje, EEA swoje

Transport lotniczy, uważany obecnie za jeden z najbardziej emisyjnych środków transportu, zdaniem Alexandre de Juniac, prezesa Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association, IATA), znajduje się obecnie „pod ostrzałem”. Jak podaje w jedym ze swoich stanowisk IATA, „opodatkowanie transportu lotniczego nie ma pozytywnego wpływu na środowisko, ale ma szkodliwy wpływ na miejsca pracy, konkurencyjność i gospodarkę”(1). Jak argumentuje Zrzeszenie, sektor ten już jest objęty unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a od 2020 r. zostanie objęty także nowym globalnym system kompensacji i redukcji emisji dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA), dlatego też „IATA zdecydowanie sprzeciwia się jakiejkolwiek formie krajowej lub regionalnej ingerencji, która spowodowałby podwójne opodatkowanie emisji lotnictwa”.

Tymczasem jak podaje Europejska Agencja Środowiska(2), od 1990 r. emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa międzynarodowego wzrosły ponad dwukrotnie. Jedynie w ciagu ostatnich 5 lat (2013-2017) emisje z tego sektora wzrosły średnio o ponad 2 proc. każdego roku.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, Zielone podatki:
https://www.iata.org/policy/Documents/environmental_tax_pdf.pdf
2/ Europejska Agencja Środowiska, Postęp sektora transportu w UE w kierunku osiągnięcia celów w zakresie środowiska i klimatu:
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)Zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (07 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)Kraje G7 zobowiązały się do stopniowego wyeliminowania produkcji energii z węgla do 2035 r. (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony