Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Podkowa Leśna: Monitoring jakości powietrza

   Powrót       26 maja 2021       Ryzyko środowiskowe   

Od 2019 roku w Podkowie Leśnej realizowany jest projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program nakierowany jest na ochronę środowiska, przede wszystkim w obszarze powietrza oraz oszczędnego zarządzania wodą. W projekcie przewidziano m.in. duży pakiet szkoleń z zakresu jakości powietrza.

Z projektu miasto finansuje również przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, której obowiązek przeprowadzenia wynika z uchwały wprowadzającej Program Ochrony Powietrza na Mazowszu. Ponadto w Podkowie Leśnej został uruchomiony system monitoringu jakości powietrza.

System monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej składa się ze stacji pogodowej oraz 10 zestawów czujników w trzech konfiguracjach. Stacja pogodowa, która została zlokalizowana na dachu publicznej szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej, wykonuje pomiary: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru, typu opadu (ciekły/stały), intensywności i wielkości opadów ciekłych, nasłonecznienia i natężenia oświetlenia. Zestawy czujników umożliwiają pomiary pyłów oraz formaldehydu (wersja PDKL1), pyłów, formaldehydu, dwutlenku azotu, ozonu oraz dwutlenku siarki (wersja PDKL2) oraz pyłów, formaldehydu, dwutlenku azotu, ozonu, dwutlenku siarki, cyjanowodoru i chlorowodoru (wersja PDKL3). Najbardziej rozbudowane stacje dodatkowo mierzą stężenie cyjanowodoru oraz chlorowodoru. Lokalizacja stacji miała na celu pomiar większej ilości substancji wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Podkowy Leśnej. Plusem zestawów czujników jest ich mobilność – w każdej chwili można przenieść czujnik do dowolnego miejsca z zasilaniem energetycznym. Zestaw czujników wraz ze stacją pogodową został w całości sfinansowany z projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, w którym poziom dofinansowania wynosi ok. 85 proc. Lokalizacja czujników i wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej.

Czytaj też: Sześciokrotnie przekraczamy normy zanieczyszczenia

Uzupełnieniem systemu monitoringu powietrza są tablice LED służące do wyświetlania informacji z czujników. Na tablicach prezentowane są komunikaty dotyczące przekroczeń norm i wynikających z nich obostrzeń dla mieszkańców, wprowadzonych przez Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego. Jednym z obostrzeń dla mieszkańców jest obowiązek powstrzymywania się od rekreacyjnego palenia w kominku, jeśli stężenie pyłów przekroczy 50 µg/m3. Tablice zostały sfinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (uzyskano dofinansowanie na poziomie 50 proc. z kwoty 125 460 PLN).

Dzięki wdrożeniu monitoringu jakości powietrza w Podkowie Leśnej, mieszkańcy mogą bez trudu dotrzeć do informacji na temat stanu powietrza w mieście. Jednocześnie samorząd może realizować obowiązek informacyjny w zakresie powiadamiania mieszkańców o przekroczeniach norm jakości powietrza i związanych z tym obostrzeniach. W przypadku złej jakości powietrza mieszkańcy otrzymują informację na temat potencjalnego zagrożenia i złych warunków, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie. Informacje wysyłane są do mieszkańców także w formie wiadomości sms.

Źródło: PAP MediaRoom

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE wzywa Polskę do usunięcia barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w związku z jakością powietrza (30 września 2022)Zanieczyszczone powietrze szkodzi mózgom dzieci (29 września 2022)Małopolska uchwała antysmogowa wejdzie w życie później niż zakładano (27 września 2022)Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)Uruchomiono jedną z największych w Europie sieci monitoringu jakości powietrza (16 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony