Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

W kwestii taryf obowiązuje podział hydrologiczny, a nie administracyjny

Projekt rozporządzenia ws. właściwości organów regulacyjnych określa, do jakich oddziałów Wód Polskich mają zwracać się spółki wod-kan w celu zatwierdzenia taryf i regulaminów. Zmiana jest znacząca, bo do tej pory wnioski ws. taryf przyjmowały gminy.

   Powrót       26 lutego 2018       Woda   

Przed kilkoma dniami rząd opublikował projekt rozporządzenia(1) w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej proponuje tabelę, w której przypisuje gminom właściwy im organ regulacyjny, tj. dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW Wody Polskie. Niektórych gmin nie znajdziemy jednak w tabeli.

Radzimy: nic „na pamięć”

Jednym z warunków sukcesu przewidzianej w nowym Prawie wodnym reformy jest zapewnienie, że przedsiębiorstwa wod-kan złożą do 12 marca br. stosowne wnioski o zatwierdzenie taryf właściwym organom. Odpowiedzialne za to osoby nie powinny robić jednak tego intuicyjnie, gdyż tym razem może to być nieco mylące. Projekt rozporządzenia zrywa bowiem z ustalonym od lat porządkiem, w którym wnioski ws. taryf zatwierdzała rada gminy.

Obszary podległe poszczególnym oddziałom regionalnych zarządów gospodarki wodnej są wyznaczone nie na podstawie administracyjnego podziału kraju (16 województw), ale warunków hydrologicznych(2) (11 RZGW). Spółki wod-kan, przyzwyczajone do przekazywania wniosków do urzędów gminy, nie powinny być więc zdziwione, że w nowym porządku muszą je skierować do organu zlokalizowanego na terytorium innego województwa. Na przykład położone w województwie wielkopolskim Trzemeszno przypisane jest do RZGW w Bydgoszczy. Tymczasem spółki wod-kan Leszna (również woj. wielkopolskie) swoje wnioski o zatwierdzenie taryf powinny kierować do Wrocławia.

Po dokładnej lekturze projektu okaże się jednak, że niektórych gmin w ogóle nie znajdziemy w tabeli. Dzieje się tak np. w przypadku gminy Rogoźna (województwo wielkopolskie). Natomiast obie gminy o nazwie Rokietnica (jedna położona w Wielkopolsce, a druga na Podkarpaciu), przypisane są do tego samego RZGW w Rzeszowie.

Z uwagi na zbliżający się termin składania wniosków o zatwierdzenie taryf można spodziewać się, że projekt zostanie przyjęty w trybie pilnym. Przepisy wskazują ponadto, że nowe regulacje wejdą w życie już w dniu następującym po dniu ich ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/524/12308402/12492388/12492389/dokument330311.pdf
2/ Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 kW (18 kwietnia 2024)Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Spotkanie w sprawie ochrony wód obszaru Pojezierza Gnieźnieńskiego (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony