Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Znamy podział kompetencji w MKiŚ. Kto zajmie się gospodarką wodną?

W efekcie rekonstrukcji rządu gospodarka wodna znalazła się w gestii Ministra Klimatu i Środowiska. Minister ten odpowiada ponadto za energię, klimat i środowisko. Opublikowano zarządzenie dzielące kompetencje w nowym ministerstwie.

   Powrót       04 listopada 2020       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska utworzono podczas jesiennej rekonstrukcji rządu. Powstało ono z połączenia Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska, a ponadto przeniesiono do niego gospodarkę wodną. O szczegółowym podziale działów administracji pisaliśmy na początku października (link do artykułu). Tekę ministra objął Michał Kurtyka, wcześniej pełniący funkcję Ministra Klimatu.

30 października br. opublikowano zarządzanie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 października 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (treść zarządzenia tutaj).

Z zarządzenia dowiadujemy się, że minister Michał Kurtyka:

 • określi szczegółowe zadania i nadzoruje:
  • Biuro Ministra,
  • Departament Edukacji i Komunikacji,
  • Departament Gospodarki Wodnej,
  • Departament Prawnego,
  • Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 • wykonuje kompetencje w stosunku do:
  • Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa Skarbu Państwa w następujących przedsiębiorstwach:
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewie,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  • Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Minister Michał Kurtyka wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz dyrektorów departamentów i biur.

Sekretarz Stanu Ireneusz Zyska:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje:
  • Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej,
  • Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,
  • Departament Odnawialnych Źródeł Energii;
 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Ponadto Zyska wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Sekretarz Stanu i Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje:
  • Departament Ochrony Przyrody,
  • Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;
 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
  • parków narodowych.

Sekretarz Stanu Jacek Ozdoba:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje:
  • Departament Ciepłownictwa,
  • Departament Instrumentów Środowiskowych
  • Departament Gospodarki Odpadami;
 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sekretarz Stanu Edward Siarka:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje Departament Leśnictwa i Łowiectwa
 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
  • Biura Nasiennictwa Leśnego,
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • Polskiego Związku Łowieckiego,
  • szkół leśnych;
 • realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Ponadto Siarka wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa.

Podsekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje
  • Departament Elektroenergetyki i Gazu,
  • Departament Energii Jądrowej,
  • Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,
  • Departament Nadzoru Geologicznego,
  • Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP,
  • Departament Ropy i Paliw Transportowych;
 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
  • Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie,
  • Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
  • Instytutu Energetyki w Warszawie,
  • Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie,
  • Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku,
  • Państwowego Instytutu Geologicznego –Państwowego Instytutu Badawczego;
 • wykonuje kompetencje Ministra oraz realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” z siedzibą w Otwocku - Świerku;
 • wykonuje kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Podsekretarz Stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński:

 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje
  • Departament Funduszy Europejskich,
  • Departament Spraw Międzynarodowych,
  • Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej;
 • Wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
  • Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Schemat podziału kompetencji w MKiŚ przedstawiono w Załączniku 1 do zarządzenia (załącznik do pobrania tutaj).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Woda opadowa - żeby nią zarządzać, niezbędny jest monitoring (30 września 2022)Otwarcie gazociągu Baltic Pipe (28 września 2022)Nowela Prawa górniczego i geologicznego do poprawki. Samorządy są na „nie” (27 września 2022)Czternaście mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (23 września 2022)Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu (23 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony