Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Podpisane porozumienia na rzecz poprawy stosunków wodnych

   Powrót       12 listopada 2020       Woda   

W tym tygodniu podpisane zostały kolejne porozumienia z samorządami na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu. Celem współpracy Wód Polskich z samorządami jest poprawa stosunków wodnych w regionach szczególnie narażonych zarówno na skutki suszy, jak i powodzi.

Obserwacje na przestrzeni lat pokazują, że zjawiska suszy i powodzi mają tendencje do wydłużania się i – co jest pewnym paradoksem zmian klimatycznych – mogą występować jednocześnie, powodując dotkliwe skutki zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Skuteczna realizacja strategii w zakresie zwalczania skutków suszy oraz powodzi w Polsce nie byłaby możliwa, gdyby nie ścisła współpraca instytucji państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Tylko kompleksowe działania mogą przynieść – i przynoszą – wymierne efekty. Program retencji korytowej realizowany w tym roku przez Wody Polskie jest przykładem takiej współpracy. 650 inwestycji za 160 mln zł zainicjowało także oddolny ruch odtwarzania spółek wodnych zrzeszających rolników. Uaktywniło również przedsiębiorców oraz organizacje społeczne.

Zadania realizowane w Wielkopolsce

Centralne obszary kraju szczególnie dotyka problem niedoborów wody dla rolnictwa, dlatego niezwykle ważne jest w tym regionie przeciwdziałanie skutkom suszy. Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu prowadzone są działania w Regionie Wodnym Warty. Wody Polskie skupiają się tu na zadaniach na rzecz przywracania przepływu w rzekach i szybszego napełniania wyrobisk pogórniczych. Podpisanie 10 listopada br. listu intencyjnego określającego zasady odbudowy zasobów wodnych i poprawy stanu hydrologicznego zlewni rzeki Wiercicy wpisuje się w te działania(1).

Działania z zakresu retencji korytowej na Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska należy do regionów skrajnie zagrożonych suszą rolniczą. Zarząd Zlewni w Zielonej Górze 9 listopada br. podpisał porozumienie z dwoma gminami, które dotyczy realizacji inwestycji na Kanale Południowym Obry w województwie lubuskim. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie retencji korytowej i podniesienie poziomu ochrony przed powodzią i suszą w kilkunastu miejscowościach na obszarze 3100 hektarów. Strony wspólnie zrealizują inwestycję pod nazwą „Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowościach Perkowo i Siekowo w gminie Przemęt”, na warunkach określonych we wspólnie podpisanym dokumencie(2).

Źródło: PGW Wody Polskie

Przypisy

1/ Zadania realizowane w Wielkopolsce
https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/884-podsumowanie-dzialan-rzgw-w-poznaniu-majacych-przeciwdzialac-skutkom-suszy-na-terenie-regionu-wodnego-warty
2/ Działania z zakresu retencji korytowej na Ziemi Lubuskiej
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/998-wody-polskie-wspolnie-z-samorzadami-zwieksza-retencje-korytowa-na-kanale-poludniowym-obry

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKiŚ: polskie gminy nie przeciwdziałają skutkom suszy (07 maja 2021)Zazielenić dachy budynków firm to cel nowej inicjatywy obywatelskiej (28 kwietnia 2021)Kurtyka zapowiada pakiet regulacyjny wspierający "miasta z klimatem" (20 kwietnia 2021)Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (15 kwietnia 2021)Poznań: W mieście powstaną ogrody deszczowe (14 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony