Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Sector deal na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Wśród głównych założeń - maksymalizacja polskiego local content. Zakłada się, że wskaźnik ten do 2030 r. osiągać ma wartość nie mniejszą niż 50 proc.

   Powrót       15 października 2021       Energia   

Łącznie 138 podmiotów, wśród których znajdują się przedstawiciele administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także środowiska badawczo-naukowego, organizacji branżowych i biznesu, podpisali wczoraj (14 października br.) „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. To pierwsza tego typu inicjatywa, jaka ma miejsce po ogłoszeniu w lipcu ub. r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”.

Sygnatariuszami porozumienia są m.in.:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Fundusz Rozwoju, Województwo Pomorskie, Główny Urząd Miar, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Dozoru technicznego, Uniwersytet Wrocławki, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Instytut Sobieskiego, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Rzeszowska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Kierunkowskaz, Fundacja KEZO, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polska Izba Magazynowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, OX2, Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Przemysłu, PGNiG, Orlen, Alstom, Enea, Polski Cukier, Gas Storage Poland, Pesa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Grupa Azoty, Lotos, PKP Energetyka, MZK Wejherowo, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Grupa Wodorowa, Polska Spółka gazownictwa, Węglokoks, Siemens, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Tauron, Toyota, Towarowa Giełda Energii, PERN.

- Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze – mówił podczas wydarzenia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wodór jako czyste paliwo jest uznawany w UE za kluczowy element, który pozwoli osiągnąć neutralność klimatyczną. Jakie jednak bariery trzeba pokonać i jakie koszty ponieść? Wyjaśnia dr inż. Krzysztof Biernat.

Local content na poziomie 50 proc. do 2030 r.

Kluczowym celem porozumienia jest maksymalizacja udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w łańcuchu dostaw w toku realizacji inwestycji wodorowych tzw. Local content. - Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru – podkreślał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE. Jak dodał, zapisy dokumentu zakładają, że wskaźnik local content do 2030 r. osiągać ma wartość „nie mniejszą niż 50 proc. łącznej wartości w roku 2030 r.”. Szacowana wartość dodana dla krajowej gospodarki z tytułu realizacji tego założenia wynieść ma od 343 do 870 mln euro.

Warto przypomnieć, że podpisane porozumienie sektorowe, to drugi tego typu dokument, który został przyjęty w ostatnim czasie. We wrześniu br. podpisano porozumienie sektorowe dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – więcej na ten temat tutaj.

Główne założenia

Porozumienie określa 5 celów strategicznych obejmujących: „local content, badania i rozwój, inwestycje, ludzi oraz współpracę”. W ramach porozumienia zakłada się m.in. „aktualizację programów kształcenia w celu budowy wyspecjalizowanych kadr”, „wypracowanie opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru” czy „współpracę na rzecz reprezentacji interesów Polski w środowisku międzynarodowym”.

Polska Strategia Wodorowa na ostatniej prostej

Minister Kurtyka wskazywał, że do 2030 r. moc elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji wodoru w Polsce osiągnąć ma 2 GW. Aby osiągnąć wyznaczone cele - w ramach porozumienia - rząd zobowiązał się do tworzenia spójnych ram legislacyjnych. Porozumienie stanowić ma „instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” Jak mówił szef resortu klimatu i środowiska, strategia ta zyskała już akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, co stanowi ostatni etap przed przedstawieniem jej Radzie Ministrów. Strategia miałaby zostać przyjęta jeszcze w tym roku, na przełomie października i listopada.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ceny prądu mają być bardziej stabilne. UE zatwierdziła reformę rynku energii (23 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)„Wodoryzacja Gospodarki”. Planowany nabór wniosków (02 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony