Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor wojewódzki ds. budżetu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Specjalista ds. egzekucji należności WIOŚ Warszawa

Podpisano porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

a+a-    Powrót       30 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak 26 kwietnia 2019 r. podpisali porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem i Urzędem Zamówień Publicznych, w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Współpraca NFOŚiGW oraz UZP będzie koncentrować się na opracowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnieniu wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację w pierwszej kolejności zadań z obszaru transportu i budownictwa, w ramach których zostaną opracowane m.in.:

  • wytyczne dotyczące oceny wpływu środowiskowego w całym cyklu życia (LCA) pojazdów nabywanych w procedurach zamówień publicznych,
  • interaktywna mapa wpływu inwestycji budowlanej na środowisko zawierająca wskazówki dla zamawiających dotyczące możliwości ograniczenia, z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, negatywnego wpływu na środowisko tego typu inwestycji oraz
  • materiał wyjaśniający dotyczący stosowania kryterium kosztowego opartego na LCC w budownictwie.

Planowane jest ponadto podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW.

Współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska i wpisuje się w zakres inicjatyw przewidzianych w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2017-2020.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy rozpoczynają współpracę z Czystym Powietrzem. Na razie nieodpłatnie (16 lipca 2019)RPO: Program wsparcia NFOŚiGW nadal wymaga poprawek (15 lipca 2019)NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na usuwanie porzuconych odpadów (09 lipca 2019)Trzy parki narodowe otrzymają dotacje z NFOŚiGW na wzmocnienie ochrony przed antropopresją i szkodnictwem (05 lipca 2019)Gminy pomogą w realizacji programu Czyste Powietrze (03 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony