Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Podpisano porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

   Powrót       30 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak 26 kwietnia 2019 r. podpisali porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem i Urzędem Zamówień Publicznych, w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Współpraca NFOŚiGW oraz UZP będzie koncentrować się na opracowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnieniu wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację w pierwszej kolejności zadań z obszaru transportu i budownictwa, w ramach których zostaną opracowane m.in.:

  • wytyczne dotyczące oceny wpływu środowiskowego w całym cyklu życia (LCA) pojazdów nabywanych w procedurach zamówień publicznych,
  • interaktywna mapa wpływu inwestycji budowlanej na środowisko zawierająca wskazówki dla zamawiających dotyczące możliwości ograniczenia, z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, negatywnego wpływu na środowisko tego typu inwestycji oraz
  • materiał wyjaśniający dotyczący stosowania kryterium kosztowego opartego na LCC w budownictwie.

Planowane jest ponadto podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW.

Współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska i wpisuje się w zakres inicjatyw przewidzianych w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2017-2020.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Łomża: Dofinansowanie na autobusy elektryczne (04 października 2022)Kozienice: Miasto stabilizuje swój system grzewczy z pomocą dotacji i pożyczki (20 września 2022)Wałbrzych: Wkrótce wodorowa rewolucja (20 września 2022)Wielkopolska: Do końca roku w regionie usuniętych ma zostać 20 tys. ton wyrobów azbestowych (19 września 2022)Koło: Dotacja z POIiŚ i pożyczka z NFOŚiGW pomogą w pełni wykorzystać potencjał geotermii (16 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony