Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Podpisano porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

   Powrót       30 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak 26 kwietnia 2019 r. podpisali porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem i Urzędem Zamówień Publicznych, w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Współpraca NFOŚiGW oraz UZP będzie koncentrować się na opracowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnieniu wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację w pierwszej kolejności zadań z obszaru transportu i budownictwa, w ramach których zostaną opracowane m.in.:

  • wytyczne dotyczące oceny wpływu środowiskowego w całym cyklu życia (LCA) pojazdów nabywanych w procedurach zamówień publicznych,
  • interaktywna mapa wpływu inwestycji budowlanej na środowisko zawierająca wskazówki dla zamawiających dotyczące możliwości ograniczenia, z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, negatywnego wpływu na środowisko tego typu inwestycji oraz
  • materiał wyjaśniający dotyczący stosowania kryterium kosztowego opartego na LCC w budownictwie.

Planowane jest ponadto podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW.

Współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska i wpisuje się w zakres inicjatyw przewidzianych w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2017-2020.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pięć poprawek Senatu do zmiany ustawy o handlu emisjami (14 maja 2021)Rząd przyjął uchwałę ws. programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” (13 maja 2021)Od czerwca nabór wniosków na wsparcie wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków (13 maja 2021)NFOŚiGW obiera kurs na gospodarkę wodorową (13 maja 2021)Rozpoczęto usuwanie trzech tysięcy ton odpadów niebezpiecznych zalegających w Kaliszu (12 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony