Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Weszło w życie rozporządzenie określające poziom cen referencyjnych w aukcjach OZE

   Powrót       13 listopada 2023       Energia   

13 listopada br. ruszają tegoroczne aukcje OZE. 9 listopada ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2440).

Rozporządzenie wskazuje maksymalną cenę w zł/MWh (tzw. cenę referencyjną), za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z OZE. Ustalone poziomy cen służą zapewnieniu możliwości przeprowadzenia w listopadzie 2023 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ponadto stanowią one podstawę do wyliczenia tzw. stałych cen zakupu dla biogazowni, elektrowni wodnych oraz instalacji OZE wykorzystujących biomasę.

W tegorocznym rozporządzeniu przewidziano większe poziomy cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji w porównaniu do 2022 r. Wpłynęły na to wyższe koszty inwestycyjne, na które przełożyły się większe ceny materiałów, towarów i usług oraz zwiększone koszty operacyjne czy koszty substratów. Szczegółowe poziomy dla poszczególnych technologii można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki(1).

Określenie ceny referencyjnej odzwierciedlającej aktualną sytuację gospodarczą jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju PZE w Polsce przez elastyczne reagowanie na zmiany w kosztach wytwarzania energii. Jest ona też ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na udział w aukcyjnym systemie wsparcia i realizację.

W dokumencie wyznaczono okres 15 lat, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej oraz prawo do pokrycia ujemnego salda, z odniesieniem do energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.

Jak czytamy, stałe ceny zakupu wynoszą odpowiednio:

  • 95% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW;
  • 90% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Nowość w rozporządzeniu

W rozporządzeniu po raz pierwszy wyznaczono referencyjny wolumen sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji OZE jako nowy element rozporządzenia. W ten sposób uwzględniono mieszany charakter źródeł wytwarzania, a więc możliwość wchodzenia w skład tej instalacji różnych rodzajów OZE.

Rozporządzenie weszło w życie 10 listopada 2023 r.

Aukcje OZE ruszają

Tegoroczne aukcje odbędą się między 13 a 22 listopada i zostaną rozstrzygnięte do końca roku. Dla technologii dotychczas najbardziej aktywnych, tj. fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, przeznaczono łącznie 33 TWh o łącznej wartości ponad 10 mld zł.

W efekcie dotychczas przeprowadzonych przez URE aukcji (w latach 2016-2022) wsparto prawie 4,5 tysiąca instalacji o mocy ponad 12 GW.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11449,Dzis-wchodzi-w-zycie-rozporzadzenie-okreslajace-poziom-cen-referencyjnych-dla-te.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biometan w transporcie. W Polsce to wciąż tylko obiecująca perspektywa (27 marca 2024)Prezes URE ogłasza pierwszą z czterech tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną (25 stycznia 2024)MKiŚ wyznaczył cenę referencyjną dla biogazu (15 listopada 2023)Rusza rejestr wytwórców biogazu. URE publikuje wzór wniosków (10 października 2023)Cena referencyjna dla biometanu. Jest projekt rozporządzenia (12 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony