Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Warsztaty na temat ochrony drzew

   Powrót       29 sierpnia 2022       Planowanie przestrzenne   

W urzędzie miasta w Poznaniu trwają szkolenia dla pracowników ze standardów ochrony drzew. Jest to dokument, który obowiązuje w Poznaniu od połowy roku. Warsztaty odbywają się po kilku miesiącach od jego wprowadzenia, w celu wymiany doświadczeń po pierwszym półroczu obowiązywania standardów.

Specjaliści różnych dziedzin przyrodniczych wspólnie z urzędnikami opracowali standardy ochrony drzew. Oznacza to, że wszystkie miejskie jednostki są zobowiązane do dbałości o nie oraz prowadzenie inwestycji w taki sposób, aby zachować jak największą ich liczbę.

Zmiany klimatu wymuszają zmianę w podejściu do zarządzania zielenią w mieście. - Aby drzewa nam służyły, powinny w przestrzeni kontrolowanej i zdominowanej przez ludzi podlegać pewnym normom, które pozwalają na ich bezpieczne i wieloletnie utrzymanie. Temu służą poniższe standardy, które opracowaliśmy w ramach projektu - zaznaczają współtwórcy z Fundacji EkoRozwoju i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

Opracowane standardy bazują na wiedzy eksperckiej oraz dotyczą zagadnień związanych z ochroną i utrzymaniem tych roślin ujętych w trzy dokumenty: "Standard cięcia i pielęgnacji drzew", "Standard inspekcji i diagnostyki drzew" oraz "Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym".

Czytaj też: Lubelska „zielona konstytucja” weszła w życie

Rekomendacje wskazują rozwiązania, jakie należy wprowadzić jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Od inwentaryzacji drzew i krzewów, przez ich prawidłowe zabezpieczenie w trakcie prowadzonych prac, po wskazanie technologii i osób odpowiedzialnych. - W Poznaniu dążymy do tego, aby w maksymalny sposób dbać o drzewa oraz tereny zielone. Dlatego tak ważne było opracowanie standardów, które w jednym miejscu zbierały ważne informacje o pielęgnacji, diagnostyce czy ochronie drzew - zaznacza Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. - Zawarte są tam także działania, których należy dokonać przed rozpoczęciem inwestycji w mieście - dodaje.

Standard ochrony drzew i innych form zieleni ma stanowić realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając ustalanie celów, procesów realizacji oraz kontroli i oceny. Co ważne, liczne grupy branżowe, związane z architekturą krajobrazu, arborystyką, ogrodnictwem i ochroną przyrody, zwracają uwagę na elastyczność zapisów. Standard powinien i będzie ewaluował, dostosowując się do potrzeb.

Standardy określają jasne zasady i wytyczne prac dla projektantów oraz uczestników budowy, które umożliwiają uniknięcie uszkodzenia korony, pnia czy korzeni oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Co istotne, nad przebiegiem inwestycji czuwać mają inspektorzy, specjaliści w zakresie ochrony drzew lub osoby wyznaczone do tego. Konieczne jest bowiem prowadzenie monitoringu w czasie prac i po ich zakończeniu.

Standard inspekcji i diagnostyki pozwala uzupełnić obowiązujące procedury w zakresie opiniowania drzew. Wprowadza kompleksowość oceny i wskazuje najważniejsze cechy diagnostyczne, na które badacze i weryfikujący wyniki mają zwracać uwagę w swojej pracy. Natomiast standard cięcia i pielęgnacji systematyzuje rodzaje działań na drzewach i w ich otoczeniu oraz określa ich cel i zakres. Wskazuje rodzaje cięć, wzmocnienia mechaniczne oraz prace pielęgnacyjne poprawiające ich bytowanie. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby drzew dla ich najdłuższego trwania oraz potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Instrukcje zawierają opis standardów, grup docelowych, rekomendacje zakresu wdrożenia, krótki przewodnik procesu wprowadzenia ich w życie na przykładzie wybranych instytucji oraz dodatkowe informacje pomocne w stosowaniu standardów w danej instytucji, jak też w szerszym procesie uzgodnień z już używanymi wytycznymi czy przepisami prawa.

Źródło: UM Poznań

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto (29 września 2022)Agenda miejska UE. Trwa nabór do nowych partnerstw (29 sierpnia 2022)Konferencja Eco-Miasto 2022. Nadzieja w czasach niepewności (03 sierpnia 2022)Katowice: Przygotowano standardy kształtowania zieleni w mieście (06 czerwca 2022)Szczecin: Miasto ogłosiło przetarg na inwentaryzację drzew (19 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony