Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Pozwolenie wodnoprawne to nie wszystko

Jeżeli planowana inwestycja nie została ukończona, a na jej terenie nie ma systemów kanalizacji deszczowej – nie ma potrzeby ustalania wysokości opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – orzekł sąd administracyjny w Gdańsku.

   Powrót       30 sierpnia 2018       Woda   

Przepisy przyjętego w ubiegłym roku Prawa wodnego nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych. Czy jest nim uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, czy wybudowanie odpowiedniej infrastruktury, która faktycznie będzie umożliwiała realizację okreslonych w tym pozwoleniu uprawnień? W analizowanej przez gdański sąd administracyjny sprawie nie tyle istotna była bowiem wysokość opłaty, co ustalenie, czy PGW Wody Polskie powinny w określonym stanie faktycznym w ogóle ją ustalać. - Zdaniem sądu, ustawodawca ograniczył zakres obowiązku uiszczania opłat za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych do tych już ujętych w określone urządzenia kanalizacji deszczowej – czytamy w uzasadnieniu do wydanego na początku sierpnia wyroku(1).

Nie ma infrastruktury, nie ma usługi

Pozwolenie wodnoprawne jest źródłem danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty stałej, ale samo jego istnienie nie jest warunkiem wystarczającym do ziszczenia się przesłanek określenia tej opłaty. Sąd administracyjny w Gdańsku stwierdził, że Wody Polskie nie mogą abstrahować od okoliczności faktycznych sprawy i poprzestawać wyłącznie na fakcie uzyskania przez podmiot ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Rzeczywista możliwość korzystania z usługi aktualizuje się bowiem dopiero wówczas, gdy wybudowane zostaną niezbędne do tego urządzenia wodne, tzn. otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do przechwytywania i odprowadzania opadów atmosferycznych do wód. Podsumowując, jeżeli na terenie inwestycji nie ma posadowionych tego typu urządzeń wodnych, nie ma możliwości ustalenia opłaty za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód.

Zachowajmy należyty umiar

Taka wykładnia przepisów ustawy Prawo wodne odnoszących się do odpłatności za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód jest w pełni zgodna z zasadami odpłatności za usługi wodne wynikającymi z tej ustawy, a zwłaszcza z zasadą zwrotu kosztów usług wodnych oraz zasadą "korzystający płaci". Odpłatność za usługę wodną należy się więc tylko wówczas, gdy podmiot uprawniony ma faktyczną możliwość korzystania z niej. Obciążenie tego rodzaju opłatą jest niedopuszczalne w sytuacji braku urządzeń wodnych, które ujmowałyby wodę opadową lub roztopową. Z tej samej argumentacji można wyciągnąć też wniosek, że obowiązek ponoszenia opłat nie będzie istniał w przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi. - Stosowanie przepisów zobowiązujących do uiszczania opłat za usługi wodne nie może prowadzić do tego, ażeby opłaty te stały się instrumentem nadmiernego fiskalizmu – argumentuje dalej sąd.

Wyrok gdańskiego sądu jest pierwszym, choć prawdopodobnie nie ostatnim, który rozpatruje opisaną powyżej kwestię. Określenie trwałej linii orzeczniczej będzie możliwe dopiero po analizie rozstrzygnięć wydanych przez więcej niż jeden sąd.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ II SA/Gd 297/18 - Wyrok WSA w Gdańsku
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0462640850

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zrobić ze zrzutami solanek do rzek? Eksperci podsuwają rozwiązania (17 listopada 2023)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)NIK krytycznie o działaniach wobec kryzysu na Odrze. Opublikowano wyniki kontroli (16 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony