Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Konkrety w sprawie planu ogólnego dla gmin

   Powrót       13 września 2023       Planowanie przestrzenne   

Plany ogólne, nowum w dziedzinie planowania przestrzennego, zyskają swoje wytyczne. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano wczoraj projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy(1). Publikacja wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dn. 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).

W przygotowywanym rozporządzeniu znalazły się nowe kryteria regulujące charakterystykę stref planistycznych wraz z ich profilem funkcjonalnym. Co istotne, określona została wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (PBC). Celem ustalenia progu minimalnej PBC jest zapobieganie „betonozie”, zwiększanie odporności i adaptacji miast do zmian klimatu oraz tworzenie terenów miejskich bardziej przyjaznych do życia. Załącznik nr 1(2) rozporządzenia prezentuje tabelę wskazującą procent minimalnej PBC, jaka musi zostać zachowana dla określonych stref planistycznych. Dla przykładu, strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefa usługowa oraz strefa infrastrukturalna muszą zachować w swojej przestrzeni 30% udziału powierzchni biologicznie czynnej.

W rozporządzeniu(3) pojawiły się również konkrety m. in. w kwestii obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę i chłonności terenów niezabudowanych czy tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych.

Gminy mają być zobligowane do sporządzenia planów ogólnych, obejmujących wszystkie należące do nich tereny. To istotna zmiana - plan taki będzie stanowić akt prawa miejscowego w miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z modyfikacjami w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ma obejmować wyłącznie obszar wskazany w planie ogólnym(4).

Idąc dalej za Oceną Skutków Regulacji, w rozporządzeniu znalazły się również:

  • sposób stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych;
  • sposób dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego oraz
  • sposób wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.

Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376658/13004580/13004585/dokument639457.pdf
2/ Załącznik pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376658/13004580/13004585/dokument639458.pdf
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376658/13004580/13004585/dokument639456.pdf
4/ Więcej na temat pod tym linkiem:
https://srdk.pl/publikacje/reforma-planistyczna-czym-jest-plan-ogolny/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Weszły w życie przepisy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (27 września 2023)Reforma planowania przestrzennego z podpisem Prezydenta (25 lipca 2023)Sejm pochylił się nad kluczowymi dla energetyki regulacjami (10 lipca 2023)Reforma planowania przestrzennego przekazana do podpisu prezydenta (10 lipca 2023)Kolejny krok do wielkiej reformy w planowaniu przestrzennym (29 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony