Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Radca prawny w Departamencie Nadzoru Geologicznego Ministerstwo Środowiska
Specjalista w Wydziale Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prezydent podpisał ustawę Prawo ochrony środowiska

a+a-    Powrót       11 października 2017       Zrównoważony rozwój   

Prawo ochrony środowiska wprowadza możliwość powoływania członków zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez wojewodów, jeżeli w ustawowym terminie nie uczynią tego zarządy województw albo rady nadzorcze wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powołanie członków zarządów wojewódzkich funduszy

Zgodnie z podpisaną we wtorek przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, w przypadku nieskierowania przez radę nadzorczą wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zarządu województwa wniosku o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to wojewoda przejmuje kompetencje w zakresie przedłożenia zarządowi województwa uzgodnionych z ministrem właściwym do spraw środowiska wniosków w sprawie powołania członków zarządu, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. wniosku wojewody, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonywał będzie wojewoda.

Przedmiotowa nowelizacja ma zapewnić jednolite i sprawne działanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz właściwą realizację ich zadań. Celowi temu ma służyć wydanie przez ministra właściwego do spraw środowiska rozporządzenia regulującego szczegółowy tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu udzielania pełnomocnictw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd zmienia taktykę w sprawie odpływu azotanów do wód i gleb (11 grudnia 2017)Garbarczyk wiceprezesem BOŚ (07 grudnia 2017)Powstanie Dyrekcja Ochrony Środowiska (05 grudnia 2017)W Kielcach wydział terenowy Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiast RDOŚ (27 listopada 2017)Wielki finał „Klonów 2017” BOŚ za nami (24 listopada 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony