Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Można ocenić wieloletni program „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”. Trafił do konsultacji

6,29 mld zł – to łączna wartość inwestycji zaplanowanych w tytułowym programie. Do 5 czerwca można zgłaszać uwagi zarówno do dokumentu, jak i prognozy jego oddziaływania na środowisko. Dokumenty szczegółowo opisują 20 dużych inwestycji.

   Powrót       12 maja 2023       Woda   

Zwiększenie wskaźnika retencji do 15% średniorocznego odpływu – oto efekt strategiczny realizacji wieloletniego programu „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, o którym mówi Ministerstwo Infrastruktury (MI) w swoim komunikacie. Cele zawarte w dokumencie to: uzyskanie korzystnego bilansu wodnego i zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, zwiększenie retencji i produkcja zielonej energii, a także „podniesienie parametrów nawigacyjnych drogi wodnej na potrzeby usprawnienia lodołamania”.

Jakie zadania w planie?

W programie wymieniono 20 zadań, wśród których kilkanaście obejmuje budowę zbiorników o charakterze przeciwpowodziowym i retencyjnym. Jak czytamy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano póki co dla 6 zadań z listy. Są to: Czarna Woda - zbiornik Kątki, gm. Marcinowice (woj. dolnośląskie); Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne (woj. podkarpackie); Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka (woj. wielkopolskie); Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski (woj. podkarpackie); Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060 Wisły (woj. podkarpackie) oraz Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie (woj. wielkopolskie – tu konieczne jest pozyskanie nowej decyzji).

W dokumentacji przedstawiono prognozę oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko(1). Klasycznie, odniesiono się m.in. do oddziaływania na wody gruntowe, gleby, powietrze, krajobraz czy też na warunki akustyczne. Przykładowo, dwa ze zbiorników mogą zaburzyć funkcjonalność korytarzy ekologicznych o randze krajowej/regionalnej, a jeden z nich zmodyfikuje przebieg dotychczasowych korytarzy. Wyliczono także oddziaływanie na bioróżnorodność – wskazując negatywny wpływ części inwestycji na etapie budowy.

Finansowanie

Realizacja planu ma pochłonąć 6,29 mld zł do 2033 r. (środki rozpisano na poszczególne lata i inwestycje). Najwięcej przypada na zbiornik w Kątach na Wisłoce (1,63 mld zł) oraz zbiornik Kamieniec na Nysie Kłodzkiej (1,17 mld zł). Wszystkie inwestycje mają zostać pokryte z budżetu państwa.

Trwają konsultacje

MI zaprasza do udziału w konsultacjach projektu. Czas na to jest do 5 czerwca br. Poza załącznikiem w przypisie, każda z inwestycji, wraz z umotywowaniem, wyszczególnieniem alternatyw oraz kompensacji przyrodniczej, jest dokładnie opisana w samym dokumencie dostępnym na stronie MI.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Prognoza oddziaływań:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/13386-Zestawienie-uwarunkowan-i-oddzialywan-inwestycji-Tabela-III-Oddzialywania.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Eurostat: spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe w Polsce. Podajemy najnowsze informacje ze statystyk (07 września 2023)Rząd przyjął program, którego celem jest przeciwdziałanie niedoborowi wody (23 sierpnia 2023)Szczecin na drodze do samowystarczalności energetycznej (16 sierpnia 2023)W Kopalni Turów zakończono okres testowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego (14 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony