Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 będzie przyjęty jeszcze w tym roku

W wykazie prac Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030. Jego głównym celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce.

   Powrót       29 marca 2022       Woda   
Susza

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030(1) (Numer projektu: ID246(2)). - Głównym celem Programu jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce – czytamy na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Pilna potrzeba działań zapobiegających niedoborom wody w Polsce

Jak wyjaśniono, położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne sprawiają, że Polska ma niewielkie zasoby wodne. - W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się – podkreślono.

Jak zaznaczono, do tej pory nie powstały dokumenty na poziomie krajowym, w których w sposób kompleksowy omówiono możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji. Dotychczas podejmowane inicjatywy „w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej”. Wśród przyczyn niewystarczających efektów działań na rzecz retencji wymieniono także niewystarczające finansowanie gospodarki wodnej, rozproszone kompetencje w obszarze zarządzania zasobami wodnymi czy niską świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody. Dodano, że konieczność zwiększenia retencji wodnej za niezbędną uznają administracja rządowa i samorządowa, społeczność naukowa oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj: [Wywiad] Czas na wodę szarą i opadową. Zamknięty obieg jako nowy rozdział w myśleniu o lepszym użytkowaniu wody

Opracowanie projektu leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury, osobą odpowiedzialną za projekt jest Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w tym resorcie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM wyznaczono na III kwartał 2022 r.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 (dalej: Program) został przygotowany w celu wdrożenia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (dalej: PPNW) opracowanego na podstawie Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030, przyjętych w drodze uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (M.P. z 2019 r. poz. 941).2/ Więcej informacji o projekcie na stronie KPRM:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-programu-przeciwdzialania-niedoborowi-wody-na-lata-2022-2027-z-perspektywa-do-roku-2030

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowanie dla 16 na podkarpackich gmin na zbiorniki retencyjne (24 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)Mała retencja i wiatraki przydomowe z prostszymi procedurami. Projekt zmian prawnych (04 marca 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony