Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referendarz w Wydziale Orzecznictwa Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Rząd przyjął założenia do programu zwiększenia retencji w Polsce

a+a-    Powrót       11 września 2019       Woda   

Rada Ministrów we wtorek przyjęła uchwałę ws. założeń do programu podniesienia retencji w Polsce w latach 2021-2027. Program zakłada dwukrotne zwiększenie magazynowanej wody w Polsce. Inwestycje z tym związane mają kosztować 10-14 mld zł.

Centrum Informacyjne rządu podkreśliło w komunikacie, że nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. - W ostatnich latach deficyt ten i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się. Zmiany klimatu i wzrost globalnej temperatury prowadzą także do zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych - zwrócono uwagę.

Obecnie w zbiornikach retencyjnych magazynujemy ok. 4 mld m sześc. wody, co stanowi zaledwie ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc. Na całkowity odpływ rzeczny składa się woda dostarczana do koryta rzeki, m.in. w wyniku opadów czy topnienia śniegu.

Przyjęcie programu planowane na przełomie 2020/2021 roku

CIR podało, że aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie "Program przeciwdziałania niedoborowi wody" - nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest pod koniec 2020 r. bądź na początku 2021 r.

Program retencji, jak wytłumaczono, będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że w ramach podnoszenia retencji zrealizowanych ma zostać 94 inwestycji, których koszt to 10-14 mld zł.

CIR wyjaśniło, że efektami programu będą: wzrost objętości retencjonowanej wody; wzrost pojemności obiektów małej retencji; łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych; zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z tzw. powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych; przywrócenie lub poprawa warunków energetycznego wykorzystania wód; zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej; zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencjonowania; poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód; wzmocnienie ekosystemów powstałych lub utrzymanych w wyniku stosowania retencjonowania wód; poprawa klasy i stabilności warunków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych; poprawa walorów krajobrazowych obszarów związanych z wodami.

Źródła finansowania

Źródłami finansowania nowych inwestycji w tym zbiorników retencyjnych mają być m.in: fundusze UE na lata 2001-2027; pożyczki lub kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe: Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny; budżet państwa; budżety samorządów; budżety instytucji państwowych, takich jak Wody Polskie czy Lasy Państwowej. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program „Moja Woda”, czyli 100 mln zł na 20 tys. przydomowych instalacji retencjonujących wodę (02 lipca 2020)Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody (01 lipca 2020)Mimo intensywnych opadów, rezerwy wody nie odbudowały się we wszystkich regionach (29 czerwca 2020)Aby wypełnić zobowiązania z dyrektywy wodnej na 2027 r., renaturyzację polskich wód trzeba zacząć już dziś (19 czerwca 2020)Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (17 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony