Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Rząd przyjął założenia do programu zwiększenia retencji w Polsce

Rada Ministrów we wtorek przyjęła uchwałę ws. założeń do programu podniesienia retencji w Polsce w latach 2021-2027. Program zakłada dwukrotne zwiększenie magazynowanej wody w Polsce. Inwestycje z tym związane mają kosztować 10-14 mld zł.

   Powrót       11 września 2019       Woda   

Centrum Informacyjne rządu podkreśliło w komunikacie, że nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. - W ostatnich latach deficyt ten i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się. Zmiany klimatu i wzrost globalnej temperatury prowadzą także do zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych - zwrócono uwagę.

Obecnie w zbiornikach retencyjnych magazynujemy ok. 4 mld m sześc. wody, co stanowi zaledwie ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc. Na całkowity odpływ rzeczny składa się woda dostarczana do koryta rzeki, m.in. w wyniku opadów czy topnienia śniegu.

Przyjęcie programu planowane na przełomie 2020/2021 roku

CIR podało, że aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie "Program przeciwdziałania niedoborowi wody" - nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest pod koniec 2020 r. bądź na początku 2021 r.

Program retencji, jak wytłumaczono, będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że w ramach podnoszenia retencji zrealizowanych ma zostać 94 inwestycji, których koszt to 10-14 mld zł.

CIR wyjaśniło, że efektami programu będą: wzrost objętości retencjonowanej wody; wzrost pojemności obiektów małej retencji; łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych; zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z tzw. powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych; przywrócenie lub poprawa warunków energetycznego wykorzystania wód; zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej; zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencjonowania; poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód; wzmocnienie ekosystemów powstałych lub utrzymanych w wyniku stosowania retencjonowania wód; poprawa klasy i stabilności warunków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych; poprawa walorów krajobrazowych obszarów związanych z wodami.

Źródła finansowania

Źródłami finansowania nowych inwestycji w tym zbiorników retencyjnych mają być m.in: fundusze UE na lata 2001-2027; pożyczki lub kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe: Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny; budżet państwa; budżety samorządów; budżety instytucji państwowych, takich jak Wody Polskie czy Lasy Państwowej. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

VI edycja Stromwater Poland już za 2 tygodnie (16 września 2022)Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Samorządy chcą znać koszty wdrożenia (03 sierpnia 2022)Bielsko-Biała: Inauguracja programu „Łapmy wodę” (25 lipca 2022)Znajdźmy czas na… deszczówkę. Konferencja Stormwater Poland 2022 (23 czerwca 2022)Pruszków: Współpraca Wód Polskich i samorządu dla retencji (09 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony