Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
01.12.2020 01 grudnia 2020

Powstaje pierwszy program inwestycyjny w zakresie jakości i ograniczenia strat wody pitnej w Polsce

   Powrót       03 listopada 2020       Woda   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawarło umowę na opracowanie „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” realizowanego w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIiŚ 2014-2020(1).

Czytaj: [Wywiad] Woda pitna - dobra jakość i wiele zagrożeń

Taki dokument zostanie opracowany w Polsce po raz pierwszy.

Program inwestycyjny pozwoli na wypełnienie warunku podstawowego 2.5.2 nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zgodnie z którym konieczne jest przygotowanie krajowego planu inwestycyjnego w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

W ramach założeń do programu zostały opracowane kierunki działań, które pozwolą na analizę stanu wdrożenia dyrektyw w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (98/83/WE) oraz określenia przedsięwzięć koniecznych do spełnienie warunków nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/0332 (COD)).

Zostaną wyznaczone kluczowe inwestycje w sektorze zaopatrzenia w wodę, których realizacja będzie konieczna do wypełnienia postanowień dyrektyw. Inwestycje i przedsięwzięcia które zostaną zawarte w programie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Czytaj: Nowa dyrektywa ws. wody przeznaczonej do spożycia - stanowisko Rady UE

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Więcej informacji o programie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/opracowanie-programu-inwestycyjnego-w-zakresie-poprawy-jakosci-i-ograniczenia-strat-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bokova: Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój ludzi (20 listopada 2020)Przemysł 4.0 w branży wod-kan to mix technologii i kapitału intelektualnego pracowników (18 listopada 2020)Nowa dyrektywa ws. wody przeznaczonej do spożycia - stanowisko Rady UE (02 listopada 2020)Woda pitna - dobra jakość i wiele zagrożeń (23 października 2020)Taryfy wod-kan - dostępne aktualne wytyczne ws. wskaźników makroekonomicznych (06 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony