Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Projekt uchwały ws. Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w wykazie prac Rady Ministrów

Na portalu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się informacje na temat projektu uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

   Powrót       28 marca 2022       Planowanie przestrzenne   
Miasto z lotu ptaka

Dokument KPM 2030 ma za zadanie wspierać zrównoważony rozwój miast i ich okolic w taki sposób, by przyczyniać się m.in. do poprawy jakości życia mieszkańców i dbałości o środowisko naturalne. Jak można przeczytać na portalu KPRM(1), opisywany dokument “przyczynia się do realizacji celów rozwoju i kierunków wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030)”.

Wizja miast na kolejne lata

W projekcie KPM 2030(2) wskazano sześć celów, które wiążą się z dalszą wizją rozwoju polskich miast. Proponowany instrument polityczny dąży do tego, by miasta były kompaktowe, zielone, produktywne, inteligentne, dostępne i sprawne. Jak wskazano, wszystkie te aspekty są ze sobą ściśle związane i nie sposób realizować jednego z nich bez uwzględnienia pozostałych. Wśród wyzwań wpisujących się w horyzont założeń KPM 2030 wymieniono m.in. dbałość o ład przestrzenny i estetyczny, niwelowanie chaotycznej suburbanizacji i negatywnych skutków zmian klimatu w miastach, czy poprawa jakości środowiska przyrodniczego w miastach.

Projektodawca - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - zapowiada, że KPM 2030 będzie wspomagać samorządy w prowadzeniu lokalnych polityk. Ma się to odbywać poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych, finansowych i programowych. Choć nie są one wyszczególnione w informacji na portalu KPRM, to zaznaczono, że “w ich ostateczne wypracowanie będą zaangażowane odpowiednie resorty i instytucje wchodzące w skład Rady Wykonawczej KPM, której utworzenie i zasady działania zostały określone w dokumencie KMP 2030”.

Zgodnie z planami, projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Informacje o projekcie dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-krajowej-polityki-miejskiej-2030
2/ Treść projektu do pobrania pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum-miejskie/rejestracja/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony