Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Projekt kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej. Pokłosie naruszenia dyrektyw ptasiej i siedliskowej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Zmiana przepisów jest konsekwencją ubiegłorocznej skargi przeciwko Polsce do TSUE.

   Powrót       04 lipca 2022       Zrównoważony rozwój   
Gospodarka leśna

30 czerwca br. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wyjaśniono, w jaki sposób projektowane rozporządzenie jest konsekwencją skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Mianowicie, 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga Komisji Europejskiej do TSUE przeciwko Polsce, w której Komisja wnosi m.in. o stwierdzenie, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywy siedliskowej) oraz dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywy ptasiej), ponieważ „wprowadziła do systemu krajowego przepisy, zgodnie z którymi gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy dyrektywy ptasiej i siedliskowej”.

W związku z tym uchwalono ustawę z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022, poz. 84), która weszła w życie 13 lutego 2022 r. i uchyliła artykuł ustawy o lasach, „zgodnie z którym gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. - Tym samym nie obowiązują już w polskim systemie krajowym przepisy, które zgodnie z zarzutem pierwszym skargi wniesionej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w sprawie o sygnaturze C-432/21 doprowadziły do nieprawidłowej transpozycji art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 lit. a-d, art. 13 ust. 1 lit. a, art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz art. 4 ust. 1, art. 5 lit. a, b, d i art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa poprzez zwolnienie gospodarki leśnej prowadzonej zgodnie z dobrą praktyką leśną z wymogów dyrektyw – wskazano w OSR. Kodeks dobrych praktyk wymaga więc dostosowania do nowej sytuacji prawnej.

Projekt rozporządzenia jest obecnie poddawany opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Z jego treścią można się zapoznać na stronie RCL(1).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361354/katalog/12890180#12890180

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pożary w Europie. Już ponad 600 tys. hektarów uległo spaleniu (09 sierpnia 2022)Coraz mniej lasów i coraz więcej ludzi (03 sierpnia 2022)Wylesianie Amazonii osiągnęło rekordowy poziom (11 lipca 2022)Lasy wokół miast i uzdrowisk zyskają status obszarów o zwiększonej funkcji społecznej (06 lipca 2022)Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony