Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Będą zmiany w jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne

Wydanie nowego rozporządzenia ws. jednostkowych stawek opłat za usługi wodne jest podyktowane zmianami w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także procedowaną tzw. specustawą odrzańską.

   Powrót       20 lipca 2023       Woda   
Będą zmiany w jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne

W tym tygodniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dodano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Numer projektu RD734(1)). Za jego opracowanie odpowiada Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zmiany w Prawie geologicznym

Warto przypomnieć, że art. 274 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.) powiązał wysokość opłaty jednostkowej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wód podziemnych oraz średnim niskim przepływem z wielolecia (SNQ). Zastosowanie tych kryteriów zostało jednak odroczone w czasie (najpierw do końca 2019 r., a następnie do końca 2023 r.).

Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (UD280, numer druku sejmowego: 3238), nazywane dalej ustawą PGiG, przewiduje zmiany, które mają na celu wyeliminowanie trudności praktycznych w ustaleniu SNQ dla poszczególnych wód oraz dostępnych zasobów wód podziemnych.

- Rekomenduje się wydanie nowego rozporządzenia opłatowego, co wynika z planowanego wejścia w życie ustawy PGiG, w zakresie dotyczącym zmiany art. 270 ust. 6, art. 271 ust. 2 i 3 oraz art. 274 ust. 1 ustawy – Prawo wodne – wskazano na stronie KPRM. Dodając, że „celem wprowadzenia nowego rozporządzenia opłatowego jest odstąpienie od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)”. Taka zmiana ma uprościć system opłat za usługi wodne oraz wyeliminować powstawanie „znacznych wątpliwości interpretacyjnych”.

Specustawa odrzańska

Wydanie nowego rozporządzenia opłatowego jest ponadto podyktowane procedowanym obecnie projektem ustawy o rewitalizacji Odry (UD488, numer druku sejmowego: 3303), czyli tzw. specustawy odrzańskiej.

Specustawa wprowadza bowiem zmiany, które odnoszą się do pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej (tzw. ATES). - Rozwiązania powinny obniżyć opłaty za usługi wodne dla instalacji wykorzystujących wody gruntowe do produkcji ciepła użytkowego z jednoczesnym poszanowaniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne (wynikającej z przepisów unijnych) – wskazano.

Dalej specustawa wprowadza zmiany dotyczące zakładów górniczych. Chodzi o wprowadzenie „współczynników różnicujących jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną, jaką jest korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący – w przypadku zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu oraz współczynnik różnicujący jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną jaką jest oczyszczenie lub podczyszczanie ścieków lub wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych”.

Co więcej, ustawa o rewitalizacji Odry ma zmobilizować zakłady powodujące zwiększone zasolenie do „podejmowania działań inwestycyjnych prowadzących do ograniczenia ilościowego i czasowego wstrzymania odprowadzania chlorków i siarczanów do wód w sytuacji wystąpienia suszy hydrologicznej”. Ma to nastąpić poprzez zmiany w systemie opłat za usługi wodne.

Czytaj: Monitoring ścieków zrzucanych w dorzeczach Odry i Wisły. Jest projekt rozporządzenia

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2023 r.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-jednostkowych-stawek-oplat-za-uslugi-wodne

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Szansa na "odbetonowienie". Rusza dofinansowanie dla przestrzeni miejskich (12 września 2023)Jakie stawki za pobór wód podziemnych i powierzchniowych? (04 sierpnia 2023)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)13 mld euro na gospodarkę wodną to nie wszystko. KE publikuje raport o polityce spójności (05 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony