Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Nowe regulacje usprawnią standaryzację zbiorów danych przestrzennych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, który stawia ważny krok w kierunku standaryzacji tworzonych zbiorów danych przestrzennych.

   Powrót       07 sierpnia 2023       Planowanie przestrzenne   
Nowe regulacje usprawnią standaryzację zbiorów danych przestrzennych

Zmiany dotyczącą dokładnie projektu regulacji zmieniających rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego(1). Jego celem jest aktualizacja oraz rozszerzenie regulacji w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktów prawnych w tym obszarze oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej o dane dla planu ogólnego gminy, przy uwzględnieniu zakresu informacyjnego, struktury i formatu danych. Projektowane rozwiązanie wpłynie na ujednolicenie struktury zbiorów danych przestrzennych w skali całego kraju. Wprowadzane regulacje przyczynią się też do osiągnięcia spójnej i jednolitej informacji o pokryciu kraju danymi przestrzennymi.

Obecnie tworzone dane przestrzenne zapewniają wyłącznie częściową informację o założeniach zawartych w aktach planowania przestrzennego. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektowanego rozporządzenia wskazano, że obecnie zauważalna jest potrzeba zapewnienia społeczeństwu (w tym m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, inwestorom czy właścicielom nieruchomości) pełnej informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w postaci ogólnodostępnych, spójnych cyfrowo danych. Wskazana jest kontynuacja tworzenia ustandaryzowanych danych przestrzennych oraz stopniowe rozszerzanie ich zakresu, w celu umożliwienia m.in. szybkiej weryfikacji założeń dotyczących planowanego zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj: Chaos przestrzenny w Polsce. Tylko 31,7 % kraju ma plany zagospodarowania

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe dane w związku z rozszerzeniem zakresu o plany ogólne gminy. Będą to nowe obiekty przestrzenne wraz z atrybutami oraz stosowane listy kodowe; powiązania między obiektami i atrybutami, w tym relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne; ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji). Przewiduje się też aktualizację poszczególnych elementów danych oraz metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w kontekście wprowadzenia planów ogólnych gminy.

Warto zauważyć, że już obecnie funkcjonuje coraz więcej rozwiązań technicznych, które umożliwiają analizę oraz pracę na danych przestrzennych oraz metadanych, w powszechnie dostępnych aplikacjach, np. oprogramowanie geoinformacyjne QGIS.

W lipcu Prezydent RP podpisał ustawę wdrażającą reformę systemu planowania przestrzennego. Ustawa wejdzie w życie – z pewnymi wyjątkami - po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375301/katalog/12996023#12996023

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe regulacje w obszarze planowania przestrzennego. Projekt rozporządzenia MRiT (28 września 2023)Weszły w życie przepisy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (27 września 2023)Konkrety w sprawie planu ogólnego dla gmin (13 września 2023)Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg. Nabór wniosków od 28 sierpnia (25 sierpnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony