Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Przeciwdziałanie suszy rolniczej w Polsce. Wody Polskie odpowiadają na wyniki kontroli NIK

   Powrót       25 marca 2021       Woda   

W odniesieniu do publikacji Najwyższej Izby Kontroli z 22 marca br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat.

O wynikach wspomnianej kontroli NIK pisaliśmy tutaj.

W stanowisku Wód Polskich czytamy, że:

1. Już w tytule publikacji jest podana nieprawda – Wody Polskie opracowały Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Dokument zawiera wskazania do działań zapobiegających niedoborom wody. Dotyczy całości gospodarowania wodami – w rolnictwie, przemyśle i gospodarce komunalnej, gdyż tylko tak można mówić o racjonalnych i skutecznych działaniach. PPSS przeszedł procedurę szerokich konsultacji społecznych. Plan tworzony był w latach 2018-2020 pod kierunkiem zespołu naukowego, na podstawie najnowszych badań i analiz dotyczących suszy, z wykorzystaniem danych m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiego Obserwatorium Suszy (EDO), IMGW-PIB oraz Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB).

2. Wody Polskie w 2019 r. w ramach przeciwdziałania suszy opracowały nowatorskie rozwiązania kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i przeprowadziły ich pilotaż (Założenia do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych). Wiosną 2020 r. rozpoczęło się wdrażanie w całej Polsce rozwiązań technicznych w cyklu 3-letnim. Efektem ma być przywrócenie dwufunkcyjności systemów melioracyjnych. Do wykonania wyznaczono ponad 650 inwestycji, a do końca grudnia 2020 r. w ramach programu zrealizowano 1/3 działań.

3. Zapewnienia wody dla rolnictwa wymagało szerokiej współpracy: w tym uzgodnień międzyresortowych i współdziałania pomiędzy Wodami Polskimi, które są administratorem wód oraz urządzeń hydrotechnicznych, samorządami, na których terenie są prowadzone działania, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, spółkami wodnymi skupiającymi rolników oraz samymi rolnikami, którzy są właścicielami systemów melioracyjnych. Wody Polskie tylko w 2020 r. przeprowadziły ponad 300 spotkań w regionach zagrożonych suszą. Uruchomiono kilka tysięcy urządzeń hydrotechnicznych (m.in. jazów, zastawek na rzekach i kanałach) dla poprawy bilansu wodnego na terenach rolnych.

4. Wszelkie inwestycje realizowane przez Wody Polskie, zgodnie z zapisami prawa polskiego i unijnego, wymagają przestrzegania wielu procedur, w tym m.in. uzgodnień środowiskowych, zgód wodnoprawnych, ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów i innych postępowań. Proces ten wymaga czasu, czego świadomość powinien mieć każdy urzędnik państwowy.

5. Dzięki realizacji programu Wód Polskich dedykowanego rolnictwu, tylko w roku 2020 zretencjonowanych zostało dodatkowo 57 mln m sześc. wody. W kolejnych dwóch latach wartość ma być potrojona. Kontynuacja programu retencji korytowej w najbliższym czasie doprowadzi do wzrostu retencji w Polsce, z poziomu obecnych ok. 6,5 proc., nawet do 7 proc. Inne działania inwestycyjne prowadzone przez Wody Polskie w najbliższych latach mają zwiększyć współczynnik retencji do 15 proc. (średnia europejska w tym zakresie wynosi 20 proc. i tyle jest konieczne, by zapewnić właściwą ilość wody dla potrzeb ludzi, gospodarki oraz środowiska naturalnego).

6. W obecnym stanie prawnym Wody Polskie nie odpowiadają za nadzór nad melioracją, a systemy melioracyjne należą do rolników (posiadaczy gruntów), na których te urządzenia się znajdują. Dlatego też w przypadku zapewnienia wody rolnictwu tak istotna jest ścisła współpraca z samorządami, rolnikami, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Tylko kooperacja na poziomie lokalnym pomaga w sposób skuteczny i wymierny przeciwdziałać suszy rolniczej. Realizacja programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zwiększa plony do 40 proc., co pokazały skuteczne działania w 2020 r.

Czytaj: W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co z adaptacją klimatyczną w Polsce? Trwają prace nad ustawą (24 stycznia 2023)Zjawiska ekstremalne w Polsce. Nawet 6 mld zł strat rocznie (30 grudnia 2022)UE zwiększy pochłanianie dwutlenku węgla przez grunty i lasy (15 listopada 2022)Co zrobić, by zwiększyć retencję w Polsce? (14 listopada 2022)Poziom retencji w Wielkopolsce ma wzrosnąć o niemal 1 mld m sześc. do 2025 r. (09 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony