Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt PGW Wody Polskie
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis

Przetarg na oczyszczenie rzeszowskiego zalewu

a+a-    Powrót       09 kwietnia 2019       Woda   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na prace związane z odmuleniem rzeszowskiego zbiornika – poinformowano 5 kwietnia 2019 r. podczas konferencji prasowej nad rzeszowskim zalewem.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że 29 marca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok" w systemie zaprojektuj i wybuduj, przesyłając do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.

Decyzja dla pierwszego etapu latem

Jeszcze w 2018 roku RZGW w Rzeszowie wszczął procedurę administracyjną polegającą na uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Założono, że dla całości przedsięwzięcia zostaną złożone dwa takie wnioski, w tym na Etap 1, który jest zlokalizowany poza obszarem Natura 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”, a następnie kolejny – Etap 2 zlokalizowany w granicach tego obszaru. Przewidywany termin uzyskania decyzji dla 1 etapu to przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

Wody Polskie były również inicjatorem spotkania konsultacyjnego z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, które w poprzednich latach wnosiły odwołania od wydanej przez Prezydenta Rzeszowa decyzji środowiskowej na odmulenie zbiornika. W trakcie spotkania, które odbyło się 11 lutego 2019 r. zaproszeni przedstawiciele Fundacji Greenmind oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyrazili aprobatę dla zaproponowanego przez RZGW w Rzeszowie sposobu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przyjęty tryb realizacji tego przedsięwzięcia został również 27 marca br. przedstawiony Radzie Ochrony Przyrody, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane z zachowaniem szczególnej dbałości o aspekty środowiskowe pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Miejsca czasowego składowania wydobytego namułu zostały wyznaczone poza obszarem Natura 2000, co pozwoli na uniknięcie ingerencji w cenne przyrodniczo lasy łęgowe. Wydobyty urobek będzie składowany jedynie czasowo (tj. w okresach od października do kwietnia), a po odsączeniu wody i częściowej mineralizacji zostanie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę robót. Również prace odmuleniowe będą wykonywane w cyklach obejmujących miesiące od października do lutego. Wszystkie przedstawione wyżej działania minimalizujące pozwolą na znaczne ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem i utrudnieniami komunikacyjnym, z jakimi potencjalnie mogą się liczyć osoby mieszkające w rejonie realizowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót przewidziane jest już w sierpniu 2019 r., natomiast zakończenie Etapu 1 nastąpi w lutym 2022 roku, a Etap 2 sfinalizowany zostanie w lutym 2023 roku.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W 2020 roku Wody Polskie przeznaczą 2 mld zł na inwestycje w gospodarce wodnej (13 lutego 2020)UE przeznaczy 75 mln euro na inwestycje związane z oceanami, morzami i wybrzeżami (05 lutego 2020)Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Uwagi do planu można zgłaszać jeszcze do 15 lutego (04 lutego 2020)Wrocław czerpie korzyści z deszczówki. Rusza kolejna edycja programu „Złap deszcz” (04 lutego 2020)Miasta mają jeszcze miesiąc, by zgłosić się do konkursu Eco-Miasto (28 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Po raz 21. branża komunalna spotka się w Kielcach!