Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Przetarg na oczyszczenie rzeszowskiego zalewu

a+a-    Powrót       09 kwietnia 2019       Woda   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na prace związane z odmuleniem rzeszowskiego zbiornika – poinformowano 5 kwietnia 2019 r. podczas konferencji prasowej nad rzeszowskim zalewem.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że 29 marca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok" w systemie zaprojektuj i wybuduj, przesyłając do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.

Decyzja dla pierwszego etapu latem

Jeszcze w 2018 roku RZGW w Rzeszowie wszczął procedurę administracyjną polegającą na uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Założono, że dla całości przedsięwzięcia zostaną złożone dwa takie wnioski, w tym na Etap 1, który jest zlokalizowany poza obszarem Natura 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”, a następnie kolejny – Etap 2 zlokalizowany w granicach tego obszaru. Przewidywany termin uzyskania decyzji dla 1 etapu to przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

Wody Polskie były również inicjatorem spotkania konsultacyjnego z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, które w poprzednich latach wnosiły odwołania od wydanej przez Prezydenta Rzeszowa decyzji środowiskowej na odmulenie zbiornika. W trakcie spotkania, które odbyło się 11 lutego 2019 r. zaproszeni przedstawiciele Fundacji Greenmind oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyrazili aprobatę dla zaproponowanego przez RZGW w Rzeszowie sposobu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przyjęty tryb realizacji tego przedsięwzięcia został również 27 marca br. przedstawiony Radzie Ochrony Przyrody, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane z zachowaniem szczególnej dbałości o aspekty środowiskowe pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Miejsca czasowego składowania wydobytego namułu zostały wyznaczone poza obszarem Natura 2000, co pozwoli na uniknięcie ingerencji w cenne przyrodniczo lasy łęgowe. Wydobyty urobek będzie składowany jedynie czasowo (tj. w okresach od października do kwietnia), a po odsączeniu wody i częściowej mineralizacji zostanie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę robót. Również prace odmuleniowe będą wykonywane w cyklach obejmujących miesiące od października do lutego. Wszystkie przedstawione wyżej działania minimalizujące pozwolą na znaczne ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem i utrudnieniami komunikacyjnym, z jakimi potencjalnie mogą się liczyć osoby mieszkające w rejonie realizowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót przewidziane jest już w sierpniu 2019 r., natomiast zakończenie Etapu 1 nastąpi w lutym 2022 roku, a Etap 2 sfinalizowany zostanie w lutym 2023 roku.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W zarządzaniu wodami opadowymi najważniejsza jest sprawczość i skuteczność. Rumia to potrafi (13 marca 2020)Sosnowiec: Dotacje na projekty związane z gromadzeniem deszczówki (10 marca 2020)750 mln zł dla Warszawskich Wodociągów na inwestycje od NFOŚiGW (06 marca 2020)Na Śląsku firmy wodociągowe szykują kampanię uświadamiającą, że kanalizacja to nie śmietnik (04 marca 2020)Jednolity tekst ustawy - Prawo wodne (27 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony