Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

„Zielone finanse w Polsce 2021” – opublikowano nowy raport

   Powrót       15 września 2021       Zrównoważony rozwój   

Szacuje się, że w tym dziesięcioleciu Europa będzie potrzebować dodatkowych inwestycji w wysokości 350 mld euro rocznie, aby osiągnąć cel redukcji emisji do 2030 r. w samych systemach energetycznych, a ponadto dodatkowych 130 mld euro na osiągnięcie innych celów środowiskowych – czytamy w nowym raporcie „Zielone finanse w Polsce 2021(1)” przygotowanym przez UN Global Compact Network Poland i Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

Zaangażowanie sektora finansowego będzie obejmowało zmiany zarówno w strategiach, jak i w modelach biznesowych czy w ofercie produktowej instytucji finansowych. Jednym z celów raportu „Zielone finanse w Polsce” jest monitorowanie tych zmian.

Wielomiliardowe potrzeby

Skala potrzeb inwestycyjnych związanych z realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej i Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ wymaga aktywnego włączenia się całego sektora finansowego w realizację inwestycji w niskoemisyjną gospodarkę. - Polityka klimatyczna ONZ nie ma szans na wdrożenie bez przeniesienia kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych na nisko- i zeroemisyjne. Aby przeprowadzić transformację globalnego sektora energii, potrzeba kapitału o niespotykanej dotąd wysokości. Bazując na raporcie IEA z 2020 roku, wystarczy przypomnieć, że jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, uzyskując energię w prawie 81 proc. z węgla, ropy i gazu – pisze w raporcie Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Konieczny jest jednak właściwy wybór inwestycji i przeznaczenie środków na te projekty i technologie, które pomogą w walce ze zmianą klimatu.

Czytaj: Zielona ekonomia potrzebuje prywatnych inwestorów

Jednocześnie coraz bardziej prawdopodobne jest, że inwestycje w niezrównoważone działania i aktywa utkną w martwym punkcie, ponieważ wyzwania związane z klimatem i środowiskiem przybierają na znaczeniu. W związku z tym regulacje środowiskowe będą stopniowo uzupełniane ramami zrównoważonego finansowania, w których ukierunkowuje się finansowanie na inwestycje zmniejszające narażenie na tego rodzaju ryzyko zmiany klimatu i ryzyko środowiskowe.

Wygrają pionierzy

Zmiana paradygmatu, o której w raporcie pisze Marcus Heinz z Banku Światowego, czyli przejście od zielonych projektów do budowy zielonych gospodarek, to jednocześnie szansa dla wielu krajów na ułożenie fundamentów pod średnio- i długookresowy rozwój gospodarczy. Banki oraz inne podmioty sektora finansowego, które dostrzegają te możliwości, odegrają w najbliższych latach szczególną rolę.

- Nie chodzi jedynie o wykorzystanie własnego bilansu jako jednego ze źródeł finansowania zielonych inwestycji. Banki będą stanowić również istotne ogniwo przy transferze funduszy krajowych i zagranicznych. To dwa strumienie środków zmieniających naszą rzeczywistość na lepszą i bardziej przyjazną. Nie do przecenienia będzie również doradcza i ekspercka rola banków i innych instytucji finansowych we współpracy z partnerami i klientami w realizacji zielonych inwestycji – zaznacza we wstępie do raportu jego redaktor Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Zrównoważony rozwój stanowi klucz do biznesowego sukcesu, zarówno jeżeli chodzi o sektor niefinansowy, jak i instytucje finansowe.

O raporcie

Raport „Zielone finanse w Polsce 2021” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) i Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF) jest kontynuacją pierwszego tego typu opracowania w Polsce, które ukazało się w ubiegłym roku w ramach strategicznej współpracy UN GCNP i IOF. Celem publikacji jest przedstawienie w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tego nowego, ale bardzo dynamicznego elementu sektora finansów. W tegorocznym raporcie więcej miejsca poświęcono działalności instytucji publicznych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, wpływających na ten obszar polskich finansów.

Pierwsza część raportu zawiera artykuły eksperckie dotyczące takich zagadnień jak: zrównoważone inwestowanie; uwarunkowania budowy w Polsce lokalnego centrum zielonych finansów; nowe źródła ryzyka finansowego związane z ryzykiem środowiskowym i ze zmianą klimatu oraz rola banków centralnych i instytucji nadzoru w tym kontekście; działania podejmowanych przez unijne banki centralne w ramach walki ze zmianami klimatycznymi; omówienie globalnego badania motywacji firm do zielonej transformacji; próba oszacowania „zieloności” polskich inwestycji publicznych; ogólne założenia dotyczące roli inwestorów instytucjonalnych w ramach zrównoważonych finansów; skala potrzeb kapitałowych koniecznych do realizacji celów klimatycznych oraz znaczenie mobilizacji sektora finansowego i wdrożenia koncepcji zielonych finansów w oparciu o polityki klimatyczne ONZ.

W tym roku raport został także rozszerzony o głos sektora finansowego w Polsce, który stanowi część II. To aż szesnaście opinii liderów zielonych finansów w Polsce o tym, co w chwili bieżącej jest najważniejsze, na co należy zwrócić szczególną uwagę, o zmianach w ich instytucjach, w końcu o roli ich instytucji w propagowaniu i rozwijaniu zielonych finansów. Przedstawiają oni praktyczne problemy, wyzwania zielonego finansowania w Polsce, prezentują rolę, jaką oni i instytucje, które reprezentują, odgrywają w rozwijaniu zielonych finansów w Polsce. Autorami tekstów w tej części są przedstawiciele: PFR Green Hub, Enterprise Investors, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Pekao SA, Domu Inwestycyjnego Xelion, Banku Światowego w Polsce, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Santander Bank Polska, Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), BNP Paribas Bank Polska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polski, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Deutsche Bank Polska, mBank oraz Banku Ochrony Środowiska.

W ostatniej części oddano głos młodemu pokoleniu – część III zawiera dwa artykuły studentów i uczestników Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

Oficjalna premiera raportu z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyny Szwarc, Pełnomocniczki rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów, Kamila Liberadzkiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regulacji UKNF, Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, prof. Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBank, Jarosława Rota, Dyrektora zarządzającego Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami BNP Paribas Bank Polski, oraz Ludwika Koteckiego, Dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, odbyła się 14.09.2021 r. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Źródło: UN Global Compact Network Poland

Przypisy

1/ Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10832-zielone-finansowanie-raport-2021.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Pomoc publiczna wesprze zielone technologie. Projekt rozporządzenia MRiT (20 września 2023)Transformacja sprawiedliwa też dla gmin. Nowy raport Fundacji Instrat (19 września 2023)Destabilizacja rynku świadectw pochodzenia w Polsce – branża OZE apeluje do rządu (24 sierpnia 2023)Manifest 100 dni. Apel do komitetów wyborczych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska (16 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony