Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Reforma planowania przestrzennego trafiła do Sejmu

Projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym skierowany został do prac w Sejmie. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowych narzędzi planistycznych – m.in. planu ogólnego i zintegrowanego planu inwestycyjnego.

   Powrót       28 marca 2023       Planowanie przestrzenne   
planowanie przestrzenne

23 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD369) trafił do Sejmu. Projekt skierowano do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przypominamy, założenia do projekt ustawy w marcu 2021 r. opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (więcej na ten temat tutaj), a następnie projekt pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (szczegóły tu).

Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Obecnie prawie 1/3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procedowana ponad 3 lata. Eksperci podkreślają przy tym, że łączna powierzchnia gmin pokryta planami miejscowymi wynosi w Polsce 9,9 mln ha - zaledwie 31,7% powierzchni kraju (dane na koniec 2021 r.). Dodatkowo, z końcem 2021 r. w Polsce obowiązywało 59,4 tys. planów miejscowych, przy czym tylko 665 gmin (na 2477) miało wskaźnik pokrycia planami miejscowymi w wysokości 90% i więcej.

Kryzys gospodarki przestrzennej w Polsce trwa od wielu lat. Planowana reforma systemu planowania przestrzennego wniesie wiele pozywanych aspektów, zabrakło w niej jednak rozwiązania kilku kwestii – mówi prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN.

Plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy objąć mają m.in. wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego – planu ogólnego oraz wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI).

- Przedstawione w projekcie zmiany przepisów ułatwią gminom racjonalne gospodarowanie terenem i uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Pozwolą również w sposób stopniowy urealnić istniejącą w planach miejscowych nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Jak wyjaśnia ustawodawca, plan ogólny stanowić będzie schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Wprowadzony natomiast zintegrowany plan inwestycyjny „uzupełni, a od 2026 r. zastąpi, uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, podejmowaną na podstawie specustawy mieszkaniowej”.

- ZPI będzie szczególnym rodzajem planu miejscowego, uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron – wyjaśnia ustawodawca.

Czytaj też: Cena chaosu przestrzennego to 2,2 tys. zł rocznie na osobę

Reforma planowania przestrzennego zakłada ponadto, że od 2026 r., każda gmina będzie zobligowana do przygotowania strategii rozwoju gminy, która to zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej.

Według nowych przepisów z początkiem 2026 r. uruchomiony zostanie nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym i znajdą się w nim m.in.: raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - aspekty formalnoprawne i praktyczna wiedza (30 maja 2023)Kolejny krok do wielkiej reformy w planowaniu przestrzennym (29 maja 2023)Chaos przestrzenny w Polsce. Tylko 31,7 % kraju ma plany zagospodarowania (27 kwietnia 2023)Przyjęto Zieloną Wizję Warszawy (21 kwietnia 2023)Powołano podkomisję, która zajmuje się projektem reformy planowania przestrzennego (12 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony