Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Rekomendacje na rzecz poprawy jakości wody pitnej

W Unii Europejskiej brakuje standardów określających jakość materiałów dopuszczanych do kontaktu z wodą pitną. Najnowsza inicjatywa stowarzyszeń handlowych apeluje o ujednolicenie przepisów, które zrównają poziom ochrony zdrowia Europejczyków.

   Powrót       20 czerwca 2017       Woda   

Europejska Inicjatywa Wody Pitnej (European Drinking Water Initiative – EDW), zrzeszająca 28 stowarzyszeń handlowych, wystosowała dokument, w którym nawołuje do rewizji(1) Dyrektywy Rady 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zwana dalej Dyrektywą). Celem inicjatywy jest stworzenie spójnych regulacji stosowanych dla produktów i materiałów, które mają kontakt z wodą pitną. Obecne regulacje prawne stosowane wobec materiałów są określane indywidualnie przez każdego członka Unii Europejskiej. Wspólne ramy prawne powinny stworzyć równe warunki dla przemysłu materiałów, w przypadku gdy produkt musi wykazać zgodność ze zharmonizowanymi wymaganiami występującymi na jednolitym europejskim rynku.

Brak konkurencyjności i zahamowanie innowacji

Art. 10 Dyrektywy poświęcony jest zapewnieniu jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów. Zobowiązuje on państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich stężeń substancji, które mogą się przedostawać do wody pitnej z urządzeń, którymi jest dostarczana. W Dyrektywie brak jednak szczegółowych wymagań, co może się przyczynić do szeregu nieprawidłowości w zakresie ochrony jakości wód.

Pierwszym problemem jest potencjalnie inna jakość wód, a co za tym idzie - ochrona zdrowia obywateli Unii Europejskiej w różnych krajach członkowskich. Ponadto występują istotne przeszkody w wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, takich jak produkty o dłuższym okresie żywotności. Firmy nie mają pewności prawnej, że nowe produkty mające kontakt z wodą pitną będą akceptowane przez inne państwa członkowskie UE, więc rzadko przeznaczają środki na inwestycje w innowacyjne produkty.

Brak jednolitej legislacji stanowi także wysokie obciążenie administracyjne i finansowe, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą wielokrotnie testować i oceniać zgodność tego samego materiału lub produktu, gdyż jest to wymagane przez różne państwa członkowskie. Ponadto ciągłe dostosowywanie się zróżnicowanych krajowych wymogów zmniejsza ich konkurencyjność.

Wyrównanie poziomu ochrony zdrowia

EDW przekonuje, że istnienie zharmonizowanych ram regulacyjnych i znaków bezpieczeństwa produktów w UE może zwiększać szanse na eksport dla europejskich firm. W związku z tym Dyrektywa powinna upoważniać Komisję do zaproponowania konkretnych, prawnie wiążących środków dotyczących bezpieczeństwa higienicznego materiałów i produktów będących w kontakcie z wodą pitną. Ujednolicone prawnie środki powinny zapewnić wszystkim obywatelom korzystanie z tego samego poziomu ochrony zdrowia oraz doprowadzić do opracowania zharmonizowanego wykazu substancji dopuszczonych do produkcji materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ European Drinking Water (EDW) position on the Revision of the Drinking Water Directive (DWD)
http://europeansealing.com/uploads/resources/Environment/EDW_Position_Paper_May_2017.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)Jak tworzyć rozwiązania oparte na naturze? Rekomendacje EEA (28 listopada 2023)ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Wynajem odzieży roboczej versus jej zakup – model cyrkularny i zmiana świadomości (22 listopada 2023)Zrównoważone rolnictwo w natarciu. KE przeznacza 186 mld euro (21 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony