Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

RIO: gmina może sfinansować z darowizny zmiany w MPZP

   Powrót       26 października 2022       Planowanie przestrzenne   

Gmina może przyjąć darowiznę i sfinansować z niej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wynika z opinii RIO we Wrocławiu. Izba zaznacza jednak, że każdorazowo należy spełnić dwie przesłanki.

Zdaniem RIO we Wrocławiu, „co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia każdorazowo dwóch przesłanek”. Jak zaznaczyła Izba, chodzi o dobrowolność udzielenia darowizny (gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP). Drugi warunek to przekazanie darowizny powinno nastąpić w rozumieniu art. 888 K.c. ( bez polecenia, które zobowiązywałyby gminę do dokonana zmian zgodnie z jego treścią).

W obszernej opinii RIO przywołała m.in. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. II OSK 210/15), WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2008 r. (sygn. II SA/Gd 799/07), z którego wynika, że art. 21 ust. 1 u.p.z.p. nie należy odczytywać jako braku zgody ustawodawcy na partycypowanie, np. w formie darowizny na rzecz gminy, w kosztach sporządzania planu przez inny podmiot.

Czytaj też: Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej

Przepis ten wskazuje, że gmina sama będąc zobowiązana do ponoszenia kosztów nie może domagać się np. od właścicieli położonych na terenach objętych planem, ponoszenia i pokrywania kosztów związanych ze sporządzeniem planu z przewidzianymi w art. 21 ust. 2 u.p.z.p. wyjątkami. Z orzeczenia wynika, że pokrycie kosztów sporządzania planu przez inny, aniżeli wskazany w art. 21 ust. 1 u.p.z.p. podmiot jest wewnętrzną sprawą gminy i w sytuacji zachowania procedury planistycznej nie stanowi podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały.

Jak zauważa RIO, w świetle powyżej wskazanych przepisów oraz Kodeksu cywilnego, za niedopuszczalne należałoby uznać przyjęcie przez gminę darowizny z poleceniem zobowiązującym obdarowanego (gminę), czyli np. do przeznaczenia darowizny na zmianę miejscowego aktu planistycznego w takim zakresie, który umożliwiłby darczyńcy umieszczenie w tym akcie prowadzonej przez niego inwestycji.

Dlatego, jak zauważono w opinii, „umowa darowizny" w której organ wykonawczy gminy zobowiązuje się sporządzić lub zmienić MPZP za zobowiązanie inwestora do przekazania na rzecz gminy określonej sumy pieniężnej jest niedopuszczalne (nie stanowi darowizny), a brak wystarczających środków w budżecie gminy nie ma wpływu na ocenę dopuszczalności takich działań.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kamery 3D do przygotowania uchwały krajobrazowej? Przykład Pruszcza Gdańskiego (17 listopada 2022)Spojrzeć na miasto inaczej… (24 października 2022)Brak krajowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego to poważny problem (18 października 2022)ZMP o zapowiadanej reformie planowania przestrzennego (28 września 2022)Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej (01 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony