Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

Ułatwienia dla prowadzących instalacje? Jest projekt rozporządzenia ws. uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Prowadzący instalacje mogą spodziewać się zmian w rozporządzeniu dotyczącym Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wśród zmian MKiŚ proponuje m.in. ułatwienia w zakresie zmiany danych identyfikacyjnych instalacji.

   Powrót       09 listopada 2021       Ryzyko   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń(1). Jak czytamy w uzasadnieniu, „projekt stanowi wykonanie delegacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”. – Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – wyjaśniono.

Mianowicie, z dniem 24 września 2019 r. w życie weszła decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej określająca format i częstotliwość danych, które udostępniane są przez państwa członkowskie UE na potrzeby sprawozdawczości w tym zakresie(2). – Jednocześnie doświadczenia 11 lat funkcjonowania Krajowego Rejestru wskazują na potrzebę zastąpienia obowiązującego dotychczas rozporządzenia nowym rozporządzeniem – dodano. Wskazano ponadto, że obecne unormowania prawne dotyczące sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru „w ogóle nie regulują kwestii takich jak korzystanie z aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru. Stąd też projekt rozporządzenia stanowi ponadto odpowiedź na potrzeby zgłaszane na przestrzeni lat przez prowadzących instalacje.

Jakie zmiany?

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), wprowadzone rozwiązania regulować mają warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru, a także danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, w tym – jak czytamy – w zakresie korzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań. Szczegółowe informacje na temat warunków technicznych i sposobu przekazywania sprawozdań określono w § 4 ust. 1-2 rozporządzenia. Wskazano tam również „konkretny adres strony internetowej”, pod którym znajduje się dedykowany do tych celów system informatyczny. – W ust. 3-4 określono procedurę przekazania danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, tj. poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze, co jest jednoznaczne z założeniem konta w ww. rejestrze, oraz uzyskaniem dostępu do konta – podano w uzasadnieniu. – Obecne przepisy rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w ogóle nie regulują tej kwestii – dodano.

W rozporządzeniu wprowadzono ponadto przepis określający, że utworzone konto w ww. rejestrze „jest przypisane do zakładu”. – Wymagało to doprecyzowania, gdyż w obecnie obowiązującym stanie prawnym kwestia ta nie została określona, natomiast budziła ona duże wątpliwości w przypadku, gdy następowała zmiana danych identyfikacyjnych zakładu – wskazano. Jak wyjaśniono, ma to wyeliminować przypadki podwójnej rejestracji w Krajowym Rejestrze.

Zmiana danych z poziomu aplikacji

W rozporządzeniu określono także sposób postępowania w przypadku utraty dostępu do konta w Krajowym rejestrze oraz w przypadku zmiany niezbędnych danych identyfikacyjnych. Zgodnie z przyjętą praktyką zmiana danych zakładu następowała dotychczas za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oznacza to, że prowadzący instalację nie ma w chwili obecnej uprawnień do zmiany danych (za wyjątkiem kilku mniej istotnych takich jak numer telefonu czy adres strony internetowej), prowadzący instalacje musza więc poprzez pisemne wystąpienie do WIOŚ wnioskować o zmianę danych. Praktyka ta oznacza w konsekwencji uzależnienie od czasu reakcji dedykowanych tym celom organów administracji. Zmiana danych, zgodnie z zapisami rozporządzenia, odbywać ma się „poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, zamieszczonego na stronie internetowej, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem informatycznym, po zalogowaniu się na konto, niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych”. Jak dodano, wypełniony formularz - podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację – złożony winien być także w formie papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Proponowane przepisy po pierwsze określają procedurę zmiany danych identyfikacyjnych, ale również wprowadzają rozwiązania, które w znacznej mierze rozwiąże dotychczasowe problemy i ułatwi realizacje obowiązków sprawozdawczych – zapewniają w uzasadnieniu autorzy projektu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń wraz z załącznikami:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353069/katalog/12827547#12827547
2/ Mowa o decyzji Komisji 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W drugim kwartale roku ruszy nowy program antysmogowy „Ciepłe mieszkanie” (25 stycznia 2022)Na transpozycję nowej dyrektywy wodnej pozostał rok. Jakie zmiany wprowadzają odświeżone przepisy? (24 stycznia 2022)65 proc. Europejczyków jest gotowych dopłacić 500 euro za auto emitujące mniej zanieczyszczeń (18 stycznia 2022)Dłuższe życie produktów i łatwiejsza naprawa. Trwają konsultacje ws. inicjatywy KE (17 stycznia 2022)W Sanoku za ponad 16,2 mln zł powstanie kocioł na biomasę (13 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony