Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2021 18 maja 2021

Będą ułatwienia dla przyłączania mikroinstalacji do sieci

Jak wynika z projektu rozporządzenia MKiŚ, głównym uproszczeniem formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci będzie ujednolicenie wzorów zgłoszenia mikroinstalacji i wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

   Powrót       12 stycznia 2021       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt(1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Dotąd bowiem mikroinstalacje przyłączano na zasadzie zgłoszeń lub wniosków o przyłączenie, których warunki techniczne określał operator systemu elektroenergetycznego. - W celu ujednolicenia wymagań technicznych stawianych mikroinstalacjom odnawialnych źródeł energii, nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z lipca 2019 r. wprowadzono delegację dla Ministra Klimatu i Środowiska do wydania stosownego rozporządzenia określającego wymagania techniczne, warunki przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym – napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Czytaj też: Nadchodzą kolejne zmiany w ustawie o OZE

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „zasadniczym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji”.

Do projektu rozporządzenia dołączono dwa załączniki. W jednym określono wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. W drugim załączniku określone zostały natomiast szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym i warunki przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Określone zostały m.in. wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości, wymagania w zakresie regulacji mocy biernej czy wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń.

Jakie ułatwienia formalne?

Głównym uproszczeniem formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji jest ujednolicony wzór zgłoszenia mikroinstalacji oraz wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia. – Możliwość zaznaczenia opcji, że dokument, w zależności od spełnienia wymagań, będzie traktowany odpowiednio jako zgłoszenie lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia ma na celu uniknięcie sytuacji, w której składający złoży nieodpowiednie pisma, a tym samym przedłuży postępowanie, chociaż zakres danych w obu przypadkach jest zbliżony – napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie § 2 ust. 2 i 3 projektu, dopuszcza się ponadto możliwość prowadzenia postępowania w sprawach objętych rozporządzeniem nie tylko w formie pisemnej, ale także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto, w przypadku braków formalnych w złożonym wniosku „przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku wzywa składającego wniosek do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania” – wynika z § 5 ust. 1.

Brak ujednoliconego sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej

W rozporządzeniu natomiast nie wprowadzono ujednoliconego sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej instalacji. Jak dodano w uzasadnieniu, wynika to „z uwagi na fakt, że definicja łącznej mocy zainstalowanej będzie wprowadzona procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o OZE”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342054/katalog/12754552#12754552

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Na co zwrócić uwagę planując inwestycję PV w 2021 roku? (18 maja 2021)W pandemii wzrosło w Polsce ubóstwo energetyczne (17 maja 2021)Pięć poprawek Senatu do zmiany ustawy o handlu emisjami (14 maja 2021)Cyberbezpieczeństwo transgranicznych przepływów energii elektrycznej w Europie. Trwają konsultacje (14 maja 2021)Wszystkie ustawy odległościowe. Nadciąga wiosna dla lądowej energetyki wiatrowej (14 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony