Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Zmiany w rozporządzeniu ws. wpgo

MKiŚ opublikował projekt zmian w rozporządzeniu ws. wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Nowe przepisy mają ujednolicić informacje zawarte w planach inwestycyjnych.

   Powrót       14 kwietnia 2023       Odpady   

W rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano(1) projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. Projektowane przepisy pozwolić mają „na ujednolicenie i uporządkowanie informacji, które mają być zawarte w planach inwestycyjnych”.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów tzw. pakietu odpadowego (ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2021 r. poz. 2151, z późn. zm.), stanowiącego transpozycję przepisów unijnych w zakresie gospodarki odpadami do polskiego prawa. - W rozporządzeniu zostanie wskazany sposób przedstawienia informacji wymaganych w planie inwestycyjnym (wzór planu inwestycyjnego). Natomiast, zgodnie z ustawą o odpadach, w wpgo będą zawarte informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, ilości wytwarzanych odpadów, istniejących instalacji, sposobów zagospodarowania odpadów i ocena potrzeb w zakresie budowy nowej infrastruktury oraz prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami – czytamy.

Czytaj też: MKIŚ publikuje projekt nowego KPGO 2028

Propozycja zmian

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, wynikające z dotychczasowego stosowania jego przepisów podczas opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i uzgadniania planów inwestycyjnych w latach 2016-2022, tj.:

  1. zrezygnowano z wymogu podawania kodów odpadów w przypadku informacji dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  2. zweryfikowano zakres informacji określony w tabelach w związku ze zniesionym obowiązkiem przetwarzania określonych strumieni odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi;
  3. uwzględniono możliwość podania informacji o innej niż funkcjonującej w ramach PSZOK infrastrukturze dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych;
  4. doprecyzowano zakres informacji dotyczący instalacji do fermentacji bioodpadów i termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK);
  5. zweryfikowano tabele pod kątem przejrzystości informacji, w tym sposób podawania informacji dotyczących terminu realizacji inwestycji;
  6. zmieniono sposób podawania informacji na temat szacowanych kosztów planowanych inwestycji wraz ze wskazania źródeł ich finansowania – zrezygnowano z oddzielnych tabel zawierających harmonogram realizacji wraz z kosztami i źródłem finansowania.

Ponadto, z uwagi na obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami „wskazano, że etapem sporządzania planu jest ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres co najmniej 6 lat”. - Wskazano również konieczność ustalenia długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 12 lat, co ma na celu zaplanowanie działań w dłuższym okresie i przedstawienie wizji gospodarki odpadami po 6 letnim okresie planowania – dodano.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371402/katalog/12963981#12963981

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo, czyli jak? (18 września 2023)W Koszalinie powstanie spalarnia odpadów komunalnych (14 września 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o odpadach (17 sierpnia 2023)Katowice: Ponad 11 mln dotacji na modernizację sortowni odpadów komunalnych (25 lipca 2023)Milionowa kara za przetwarzanie odpadów na terenie żwirowni (20 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony