Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru opublikowane

   Powrót       26 października 2022       Planowanie przestrzenne   

21 października 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz. U. z 2022 r. poz. 2158). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne, dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych stacji wodoru oraz sposób i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań oraz wysokość opłat za badania.

Czytaj: Ramy regulacyjne dla wodoru. Projekt Prawa energetycznego w konsultacjach

Polska Strategia Wodorowa

Powyższy akt prawny stanowi kolejny element budowy stabilnego otoczenia regulacyjnego, tworzącego ramy prawne dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej. Zgodnie z treścią przyjętej przez Radę Ministrów 2 listopada 2021 r. „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW), celem szóstym strategii jest utworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. PSW wskazuje, że warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wodorowej jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i normalizacyjnych. Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, aby w pierwszej kolejności uregulować wykorzystanie wodoru w transporcie. PSW zakłada, że do 2025 roku powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

Treść rozporządzenia do pobrania tutaj.

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa ma zapewnić Polsce pozycję lidera w produkcji wodoru (29 listopada 2022)Śrem chce postawić osiedle ogrzewane wodorem (25 listopada 2022)Produkcja wodoru w krajach G7. Rekomendacje IRENA (18 listopada 2022)Wodór zamiast rosyjskiej ropy? Rośnie znaczenie wodoru, także w Polsce (16 listopada 2022)3 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii (04 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony