Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Jak przyłączyć do sieci stację ładowania e-pojazdów?

Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych to udzielanie informacji inwestorom zainteresowanym przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych.

   Powrót       18 kwietnia 2017       Planowanie przestrzenne   

Zapewnienie odpowiedniej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych jest niezbędne do rozwoju e-mobilności. Dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani przyłączeniem punktów ładowania do sieci, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wraz z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) przygotowali szereg zaleceń.

Na wstępie inwestorzy powinni złożyć do OSD wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia (formularze dostępne na stronach OSD). Po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty za przyłączenie następuje zgłoszenie przez inwestora gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci.

Czas przyłączenia do kilkunastu miesięcy

O przyłączenie do sieci mogą się ubiegać podmioty, które posiadają tytuł prawny do korzystania z obiektu będącego punktem ładowania samochodów elektrycznych. Jeśli inwestor planuje na terenie danego OSD budowę więcej niż jednego punktu ładowania, to na każdy punkt należy złożyć odrębny wniosek. Gdy punkty te mają być zlokalizowane w niedużej odległości od siebie zalecane jest, aby przed złożeniem wniosku inwestor skontaktował się z OSD w celu wyboru optymalnych miejsc instalacji punktów ładowania, zarówno pod kątem wymagań inwestora, jak i możliwości OSD. Może to w znaczący sposób wpłynąć np. na czas przyłączenia do sieci, który może wynosić od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.

Przyłączane do sieci punkty ładowania samochodów elektrycznych muszą spełniać wymagania norm i przepisów m.in. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i parametrów jakościowych, w tym nie wprowadzania zaburzeń do sieci elektroenergetycznych itp.

Obowiązkowy układ pomiarowo-rozliczeniowy

W przypadku przyłączania do sieci elektroenergetycznych punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych lub zespołu stacji ładowania, wymagających większej mocy przyłączeniowej, możliwe jest również przyłączenie do sieci średniego napięcia poprzez stację transformatorową należącą do inwestora (tzw. stacja abonencka).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami punkty ładowania samochodów elektrycznych, jak każdy obiekt przyłączany do sieci elektroenergetycznych, muszą być obowiązkowo wyposażone w odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy - zapewniony oraz zainstalowany przez OSD. Stąd koniecznosć zaplanowania odpowiedniego miejsca na zainstalowanie tego układu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)O 90% mniej emisji CO2 w 2040 r. Porozumienie ws. dekarbonizacji transportu ciężkiego (19 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony