Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Rozwój transportu zeroemisyjnego łatwiejszy z poradnikiem

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej opublikowała poradnik dotyczący sporządzania analizy kosztów i korzyści związanych z rozwojem transportu zeroemisyjnego. Samorządy zobowiązane są do opracowania tego dokumentu do końca bieżącego roku.

   Powrót       30 lipca 2018       Planowanie przestrzenne   

Wejście w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zobowiązało jednostki samorządu terytorialnego do zapewnienia udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów komunikacji miejskiej na poziomie 20 proc. do 2025 r. W związku z wymaganym rozwojem transportu zeroemisyjnego prawodawca zobowiązał ponadto samorządy do sporządzenia analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacyjnych, środków transportu nie powodujących emisji gazów cieplarnianych.

W związku z wymogiem, jaki spoczął na jednostkach samorządowych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologi, Ministerstwem Energii oraz Polskim Funduszem Rozwoju opublikowała przewodnik dotyczący zasad sporządzania wymaganej ustawą analizy.

Kto musi sporządzić analizę?

Wymóg sporządzenia analizy kosztów i korzyści dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tys., świadczących lub zlecających świadczenie usług transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wymóg ten oznaczać będzie, zwłaszcza dla mniejszych miast, obowiązek zlecenia wykonania wymaganej oceny jednostkom, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z podobną dokumentacją. Zgodnie z zapisami ustawy wyniki analizy mogą posłużyć za podstawę do ewentualnego odstąpienia od obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów udziału autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów komunikacji miejskiej, powinna być zatem przygotowana z największą starannością.

Więcej o celach stawianych samorządom w zakresie elektromobilności pisaliśmy tutaj.

Proponowany zakres analizy

Zgodnie z art. 37 ustawy wymagana analiza powinna obejmować szczegółową analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia, oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji do środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji. Podobne analizy wykonywane były dotychczas jedynie jako element dokumentacji projektów ubiegających się o unijne dofinansowanie. Wskazany w przewodniku zakres dokumentu oparty jest zatem na unijnej wycenie projektów, dla których ogólne zasady sporządzania analizy ustanowione są przez rozporządzenia Unii Europejskiej. Autorzy przewodnika, opierając się na unijnej metodyce wyceny projektów, proponują, by zakres analizy sporządzanej dla potrzeb ustawy o elektromobilności obejmował:

  1. Identyfikację stanu aktualnego i scenariuszy rozwoju,
  2. Analizę finansową,
  3. Analizę społeczno-ekonomiczną,
  4. Analizę wrażliwości i ryzyka,
  5. Obliczenia dotyczące ewentualnej luki finansowej i wysokości wsparcia z programów UE lub programów krajowych niezbędnych do realizacji wymaganych ustawą poziomów udziału autobusów zeroemisyjnych,
  6. Wnioski.

Pierwsza analiza do końca tego roku

Zgodnie z ustawą, pierwsza analiza kosztów i korzyści musi zostać sporządzona przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego do końca bieżącego roku, a następnie co 36 miesięcy. Organ opracowujący analizę zobligowany jest ponadto do zapewnienia udziału społeczeństwa w jej opracowaniu oraz co najmniej 21-dniowego terminu na składanie wniosków. Samorząd winny jest przekazać sporządzony dokument ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Dofinansowanie z NFOŚiGW na 12 kolejnych autobusów elektrycznych (23 stycznia 2023)Kalisz: Wprowadzono bezpłatną komunikację miejską (16 stycznia 2023)Wrocław rusza z pionierskim projektem. Dowie się, jakie inwestycje w zieleń są najbardziej opłacalne (13 stycznia 2023)Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń (04 stycznia 2023)Wrocław planuje Strefę Czystego Transportu. Konsultacje społeczne odbędą się wiosną 2023 r. (22 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony