Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Rząd ułatwia realizację inwestycji w ramach PPP

   Powrót       05 stycznia 2018       Zrównoważony rozwój   

Rząd przyjął projekt, który ma sprzyjać realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) - podano w czwartkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Chodzi o przygotowany przez resort rozwoju projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Ma on poprawić, jak wskazano w komunikacie, otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach - napisano.

Niewykorzystany potencjał kapitału prywatnego

Wyjaśniono, że głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce. Według rządu uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP. Wskazano, że problemy związane z stosowaniem formuły PPP wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania.

Projekt przewiduje m.in., że minister rozwoju będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP).

Do najważniejszych rozwiązań zaliczono także wprowadzenie: dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora); obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP; przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP.

Nowe regulacje umożliwiają realizację projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego oraz dopuszczają udzielanie przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. - Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku - wyjaśniono.

Podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych

Rząd oczekuje, że efektem planowanych zmian będzie zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. - Dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym), można oczekiwać również podniesienia efektywności wydatkowania środków publicznych - dodano.

Zgodnie z komunikatem, ściślejsza współpraca sektora publicznego z partnerami prywatnymi powinna także podnieść kompetencje kadr sektora publicznego (zwłaszcza w podmiotach wykonujących usługi publiczne), które będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności od sektora prywatnego. W rezultacie, podniesiona będzie efektywność i jakość wykonywania zadań publicznych realizowanych także poza PPP.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inteligentne pojemniki na odpady. Świętochłowice (12 kwietnia 2024)MI: 1,4 mld zł z KPO na zakup niskoemisyjnych autobusów (10 kwietnia 2024)Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”. MKiŚ wspiera dekarbonizację ciepłownictwa (10 kwietnia 2024)Potrzeba co najmniej 6 mld zł rocznie? Przyszłość Czystego Powietrza (04 kwietnia 2024)Za nami VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (28 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony