Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód PGW Wody Polskie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Kilka gmin zmieni właściwość miejscową RZGW

a+a-    Powrót       30 października 2019       Woda   

Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jak zaznaczono w uzsadnieniu projektu zmiana rozporządzenia wynika z weryfikacji właściwości miejscowej dyrektorów RZGW przeprowadzonej po pierwszym roku funkcjonowania systemu.

Nowa regulacja przewiduje zmianę przyporządkowania niektórych gmin do właściwego miejscowo organu regulacyjnego – dyrektorów RZGW. W przypadku gmin Konopnica (powiat wieluński), Opatów (powiat kłobucki) i Sławno (powiat opoczyński) zostały one pierwotnie błędnie przyporządkowane dyrektorom RZGW. Obecna zmiana ma na celu skorygowanie tych błędów. Natomiast w przypadku gmin Przecław i Słupia (powiat jędrzejowski), wprowadzane zmiany wynikają z ich położenia na granicy działania dwóch obszarów RZGW, a zmiana przynależności wynika z potrzeby usprawnienia funkcjonowania tych gmin w ramach regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zaproponowano, aby nowe rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu, co ma umożliwić przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym bezzwłoczne składanie wniosków o zatwierdzenie taryfy do właściwych miejscowo dyrektorów RZGW.

Strukturę Wód Polskich stanowią obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, a także zarządy zlewni i nadzory wodne.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zgłoś swoje uwagi do Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (17 stycznia 2020)Do 30 stycznia podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia (15 stycznia 2020)Składanie sprawozdań z realizacji KPOŚK do 28 lutego (08 stycznia 2020)Można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (30 grudnia 2019)Minister Gróbarczyk zapowiada nowelizację Prawa wodnego (30 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony