Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach

   Powrót       18 sierpnia 2023       Planowanie przestrzenne   

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o lasach, która ma na celu wzmocnienie zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa.

Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, przeciw było 180 posłów, a 29 posłów wstrzymało się od głosu.

Był to obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Został przygotowany przy wsparciu Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. W jego uzasadnieniu podano, że procedowane przez organy UE zmiany przepisów traktatowych, zmierzające do odebrania państwom członkowskim wyłącznej kompetencji w dziedzinie leśnictwa, grożą zachwianiem polskiego modelu gospodarki leśnej.

W lipcu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przychyliła się do zmiany nazwy na projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wprowadziła też kilka poprawek do projektu.

W ustawie zapisano, że Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję w zakresie kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wskazano, że władze publiczne są zobowiązane do kształtowania polityki leśnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa narodowego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a także do niepodejmowania działań zmierzających do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie ochrony lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i gospodarowania nimi oraz do sprzeciwiania się takim działaniom.

Ustawa zakłada też, że uchwałę w sprawie stanowiska Polski do projektu aktu prawnego Unii Europejskiej dotyczącego leśnictwa podejmuje Sejm, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na wniosek Rady Ministrów.

Źródło: 

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe a wielkoskalowa energetyka słoneczna (26 września 2023)Różnice w danych o pozyskiwaniu drewna – Lasy Państwowe a WISL (19 września 2023)NGO: Nie palmy drzew w elektrowniach. Dalszy ciąg kontrowersji wokół biomasy leśnej (06 września 2023)Budowa farmy PV na gruncie rolnym a opodatkowanie – odpowiada Ministerstwo Finansów (28 sierpnia 2023)PSE i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny i porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych (21 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony