Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Senat przyjął nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży, ale sejmowa komisja już nie

   Powrót       09 sierpnia 2021       Woda   

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przyjęła w środę (11 sierpnia br.) senackiej poprawki do nowelizacji Prawa Wodnego, dotyczącej wymogów formalnych przy wprowadzaniu do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Zgodnie z senacką poprawką, właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe, obowiązany jest wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości ich przyjęcia.

Jak wskazał zastępca dyrektora Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Jabłoński, zgłoszona poprawka nie znajduje uzasadnienia, ponieważ wymaga oddzielnej inicjatywy ustawodawczej. Ponadto - jak powiedział - przepis nie zapewnia kontroli instancyjnej odmowy wyrażenia zgody (...), brak jest także mechanizmu określającego, kto ma ocenić, czy wprowadzane ścieki spełniają wymagania wynikające z poprawki". Dodał, że "poprawka senacka pozostawia tę ocenę arbitralnemu uznaniu właściciela urządzeń kanalizacyjnych". (PAP)

[Zaktualizowano 11 sierpnia 2021 r.]


6 sierpnia 2021 r. zakończyło się 28. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne z poprawką zgłoszoną przez senator Jadwigę Rotnicką polegającą na dodaniu do art. 407 ustępu 5a o następującej treści :

"Właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, o których mowa w ust. 5, obowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w przepisie, jeżeli:

  1. ścieki te, wprowadzane do jego urządzeń, spełniają wymagania wynikające z odrębnych przepisów albo z umowy zawartej między nim a wnioskodawcą;
  2. istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków;
  3. nie dojdzie do przekroczenia warunków odprowadzania ścieków wprowadzanych za pomocą tych urządzeń do wód lub do ziemi, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego właścicielowi tych urządzeń.”

Za poprawką głosowało 98 senatorów (53 głosy „za”, 45 głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”). Za przyjęciem ustawy głosowało 97 senatorów (95 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”).

Źródło: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)Oczyszczanie barwnych ścieków przemysłowych na niekonwencjonalnych sorbentach (28 lipca 2021)Senacka Komisja Środowiska przyjęła nowelizację Prawa wodnego dot. ścieków przemysłowych (22 lipca 2021)Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony