Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
System Zero - rewolucja w pompach ciepła do zastosowań komercyjnych firmy Glen Dimplex Polska
OPTI-ENER – opiekun Twojego komfortu i… budżetu domowego firmy Hewalex

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

a+a-    Powrót       25 stycznia 2019       Budownictwo   

Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok TK o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Zgodnie z wyrokiem nowelizacja powinna wejść w życie do 13 lutego 2019 r.

Za nowelizacją, w zaproponowanym kształcie przez połączone senackie komisje: ustawodawczą i infrastrukturalną - opowiedziało się 88 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senacki projekt ustawy o zmianie Ustawy - Prawo budowlane, jest efektem ubiegłorocznego wniosku Ministra Inwestycji i Rozwoju do Komisji Ustawodawczej Senatu RP, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., który dotyczył ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, "ustawa - Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach". Reguluje także, „w jakich specjalnościach udzielane są uprawnienia budowlane, a także, jakie wykształcenie i praktyka są wymagane dla danego rodzaju specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie".

Jeden z artykułów ww. ustawy przewiduje, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

W uzasadnieniu podkreślono, że zgodnie z Konstytucją "każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy; wyjątki określa ustawa". Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 lutego 2018 r., że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Zdaniem TK, ograniczenie uprawnień budowlanych, jako ograniczenie konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu może nastąpić wyłącznie w ustawie Prawo budowlane, a nie w rozporządzeniu. Ponadto TK uznał, że specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również jedynie na mocy ustawy.

W związku z postanowieniem, że zakwestionowane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 r. W przypadku niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w przewidzianym terminie niemożliwe będzie nadawanie nowych uprawnień budowlanych.

Projekt trafi teraz do Sejmu. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarka odpadami w Polsce, czyli rozszerzona odpowiedzialność samorządu (18 lutego 2020)Inwestycje mixed-use – nowy trend w planowaniu nieruchomości i przestrzeni miejskich (17 lutego 2020)Jak nie popłynąć na giełdzie, kupując uprawnienia do emisji CO2? (14 lutego 2020)Jakich zawodów będzie brakować na rynku pracy? MEN przedstawia prognozę (29 stycznia 2020)Pierwsze umowy ws. dotacji z firmami z terenu objętego siecią Natura 2000 w Podlaskiem (31 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony