Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Senacki projekt ustawy o zaopatrzeniu w wodę skierowano do prac w Sejmie. Zaproponowano powrót do poprzedniego stanu prawnego, kiedy to gminy decydowały o wysokości taryf za wodę i ścieki.

   Powrót       23 czerwca 2023       Woda   

22 czerwca br. Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podało Centrum Informacyjne Senatu (CIS). Celem ustawy jest przywrócenie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest to projekt mający na celu przywrócenie stanu prawnego, w którym kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należały do władz gmin.

- W myśl projektu rada gminy podejmie uchwałę o zatwierdzeniu taryf po uprzednim zweryfikowaniu wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i radę gminy. Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie określać taryfę na okres 1 roku (dotychczas taryfy obowiązywały przez okres 3 lat) – czytamy w komunikacie prasowym Senatu.

Czytaj też: Odwołanie Wód Polskich z funkcji regulatora albo zmiana przepisów. Samorządowcy tracą cierpliwość

Argumenty Senatu

Powrót do obowiązującego wcześniej porządku prawnego senatorowie motywują nieprawidłowościami w funkcjonowaniu obecnego modelu ustalania i zatwierdzania taryf za usługi wodno-kanalizacyjne. Ich zdaniem „ustalanie i zatwierdzanie taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie budzi sprzeciw i niezadowolenie znaczącej części przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a co za tym idzie jednostek samorządu terytorialnego (usługi dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są przede wszystkim przez zakłady budżetowe lub przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne funkcjonujące w formach spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym bądź wyłącznym właścicielem)”.

- Obecnie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą doczekać się decyzji w kwestii nowych taryf, co przy wzroście cen nośników energii, wzroście kosztów pracy bez wzrostu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków może oznaczać dla tych przedsiębiorstw bankructwo - dodano w komunikacie.

Czytaj też: Przedsiębiorstwa wod-kan na minusie. Branża chce zmiany taryf

Przygotowanie projektu ustawy stanowiło inicjatywę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajnej komisji ds. Klimatu. Projektowane przepisy uzyskały poparcie 52 senatorów, 41 opowiedziało się przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Jak informuje CIS, w dalszych pracach nad projektem ustawy Senat będzie reprezentował senator Stanisław Gawłowski.

1126 wniosków o skrócenie taryf

Kwestia taryf za usługi wodno-kanalizacyjne wybrzmiewa już od dawna. Jak informują Wody Polskie, od końca 2021 r. spółki wod-kan złożyły łącznie 1126 wniosków o skrócenie obowiązujących dotychczas taryf za wodę i ścieki. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Paweł Rusiecki, zastępca prezesa PGW Wody Polskie, wskazywał, że „ze względu na błędy proceduralne odrzucono 132 wnioski”. Decyzję wydano natomiast w przypadku 829 wniosków - 303 zgody na nowe taryfy i 526 odmów.

- W roku 2023 widzimy bardzo dużą poprawę w składanych wnioskach taryfowych, ponieważ połowa wydanych przez nas decyzji jest pozytywna dla wnioskujących. Od początku bieżącego roku do regulatora wpłynęło 512 wniosków, z czego zgodę wydaliśmy w 221 przypadkach; również w 221 przypadkach nie zatwierdziliśmy taryf, co oznacza, iż w naszej ocenie proponowane podwyżki były nieuzasadnione - powiedział Rusiecki dla PAP.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)Odwołanie Wód Polskich z funkcji regulatora albo zmiana przepisów. Samorządowcy tracą cierpliwość (06 kwietnia 2023)Samorządy chcą pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf. Wniosek w tej sprawie trafi do Premiera (07 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony