Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Jaki jest ślad węglowy statystycznego Polaka? Jak go zmniejszyć?

Dieta, środek transportu, ilość czasu spędzonego przed ekranem laptopa – wszystko ma wpływ na nasz ślad węglowy. Statystyczny Polak odpowiada za emisję 11 ton CO2eq rocznie… jak można zejść poniżej średniej? Podpowiadamy, jak to zrobić.

   Powrót       07 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój   

Jak wskazuje Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (skrót z ang. IPCC) w swoim ostatnim raporcie, emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością człowieka mierzone od początku XX wieku odpowiadają za wzrost średniej globalnej temperatury o około 1,1°C, a średni poziom morza wzrósł w tym okresie o 20 cm. Warto także pamiętać, że gazy cieplarniane pozostają w atmosferze przez wiele lat, wywierając wpływ na klimat na całym świecie – bez względu na to, gdzie nastąpiła ich emisja. Tymczasem, zgodnie z danymi zawartymi w raporcie(1) opublikowanym przez działające przy Komisji Europejskiej Wspólnotowe Centrum Badawcze (z ang. Joint Research Centre, JRC), pt. „GHG emissions of all world countries 2021”, w 2018 r. każdy mieszkaniec Ziemi odpowiadał za emisję 6,71 ton CO2eq (ekwiwalentu dwutlenku węgla). Z uwagi na różny poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów świata, średnia ta może być znacznie wyższa. Tak więc, statystyczny Europejczyk (UE-27) w 2018 r. odpowiadał za emisję 8,86 ton CO2eq, a mieszkaniec Rosji za emisję 16,07 ton CO2eq. W tym samym czasie ślad węglowy statystycznego Kowalskiego wynosił 11,15 ton CO2eq, z czego 8,68 ton przypadało na CO2, a pozostałe blisko 2,5 tony na inne gazy cieplarniane.

Co ciekawe - jak wynika z przedstawionych w raporcie danych – jeszcze w 1990 r. ślad węglowy statystycznego Polaka wynosił około 13,43 ton CO2eq, średnia europejska oscylowała wówczas wokół 11,79 ton CO2eq na mieszkańca.

Skąd mam wiedzieć, jaki jest mój ślad węglowy?

Każdy z nas może zmierzyć swój własny ślad węglowy. W sieci dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających takie szacunki, jednym z nich jest udostępniony przez Organizację Narodów Zjednoczonych kalkulator śladu węglowego (dostępny w języku angielskim pod tym linkiem). Narzędzie dokonuje obliczeń na podstawie takich danych jak miejsce zamieszkania (kraj, powierzchnia lokalu, rodzaj zabudowy), zużycie energii w gospodarstwie domowym (w tym odsetek energii pochodzącej z OZE), preferencje dotyczące wykorzystywanych środków transportu oraz styl życia – rodzaj diety, gospodarowanie odpadami oraz przyzwyczajenia zakupowe. Na tej podstawie wyliczana jest sumaryczna wielkość emisji, a otrzymany wynik można porównać ze średnią krajową oraz globalną.

Jak zatem zmniejszyć swój ślad węglowy?

Na wielkość śladu węglowego każdego z nas wpływ mają nasze codzienne wybory dotyczące stylu życia i sposobu spędzania czasu wolnego. Dla przykładu, każdy kilometr pokonany samolotem to emisja 286 gram CO2, natomiast w przypadku jazdy pociągiem mówimy już zaledwie o 14 gramach(2). Tymczasem transport ładunków oraz przewóz pasażerów odpowiedzialny jest za 1/5 światowych emisji gazów cieplarnianych (więcej na temat emisji gazów cieplarnianych związanych z sektorem transportu w artykule pt. Emisje z transportu: czas na zmianę paradygmatu). Jak wskazują eksperci, znaczenie w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych mają także nasze przyzwyczajenia związane z dostępem do Internetu… Średnio jedno zapytanie w Google odpowiada za emisję 0,2 grama CO2, tymczasem każdej sekundy Google przetwarza ponad 97 tys. wyszukiwań (więcej na ten temat tutaj). Dobór diety jest ważny nie tylko ze względu na zdrowie, lecz także nasz ślad węglowy. Im bardziej energochłonna jest produkcja i transport żywności, tym większe są emisje związane z jej wytworzeniem, problemem jest także marnotrawstwo żywności. Produkcja żywności tylko w Polsce odpowiada za emisję około 32 mln ton CO2eq rocznie, tymczasem w Polsce co sekundę marnuje się 150 kg żywności

Okazuje się ponadto, że także nasze wybory dotyczące styl ubioru mogą pomóc ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Szacunki wskazują, że niektóre ubrania wyrzucamy już po siedmiu do dziesięciu noszeniach. Tymczasem wyprodukowanie tony tekstyliów związane jest z emisją 15-35 ton ekwiwalentu CO2 (więcej na temat emisji związanych z sektorem tekstyliów w artykule pt. Niski ślad węglowy najgorętszym trendem sezonu).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021
2/ Dane Europejskiej Agencji Środowiska:
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (28 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony