Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Brak straży gminnej i niskie mandaty. Trudna walka z kopciuchami

PAS przeanalizował dane dotyczące kontroli palenisk w 167 gminach, gdzie do końca br. nadal obowiązuje możliwość korzystania z tzw. kopciuchów. Wskazano, że system kontroli palenisk nie istnieje w 76% gmin ze względu na brak straży gminnej.

   Powrót       13 maja 2022       Powietrze i klimat   
Dym z komina

Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował raport pt. “Palący problem. Jak działa kontrola palenisk w województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim(1)”. Autorzy pracy przeanalizowali, w jaki sposób realizowane są kontrole palenisk w regionach, w których już wkrótce zacznie obowiązywać zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, tzw. kopciuchów.

W raporcie przypomniano, że od początku 2022 r. w województwie śląskim i podkarpackim obowiązują obostrzenia dotyczące wykorzystywania kotłów na paliwa stałe, a dokładniej – zakaz eksploatowania kotłów powyżej dziesięciu lat od daty produkcji lub tych, które nie posiadają tabliczki znamionowej. Z kolei w kolejnych trzech województwach – małopolskim, mazowieckim i śląskim – zakaz dotyczący użytkowania kotłów pozaklasowych w ramach uchwały antysmogowej wejdzie w życie wraz z początkiem 2023 r.

Raport PAS. Niskie mandaty i niedobór straży gminnej

Na podstawie zebranych danych PAS poinformował, że spośród 167 skontrolowanych gmin na terenie województwa małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, straż gminna nie funkcjonowała w 108 z gmin.

Pomimo że gmin ze strażą jest dwukrotnie mniej w próbie, to gminy bez straży są mniejsze, przez co liczba domów jednorodzinnych w obu grupach jest podobna, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie wskaźników – poinformowano.

W gminach, w których straż gminna nie funkcjonuje, obowiązki kontroli palenisk są przejmowane przez upoważnionych urzędników, którzy współpracują z policją. PAS wskazał, że spośród 108 takich gmin, urzędnicy 35 z nich zdecydowali się na współpracę z funkcjonariuszami policji.

W gminach ze strażą na jednego upoważnionego przypada 306 domów, a w gminach bez straży aż 990 domów do kontroli – wskazano.

W trakcie badania zauważono, że w gminach ze strażą mieszkańcy trzykrotnie częściej zgłaszają podejrzenia ws. wykroczeń w eksploatowaniu palenisk. Co więcej, w gminach bez straży 77% stwierdzonych wykroczeń w opisywanym zakresie nie kończy się nałożeniem kary mandatu lub skierowaniem sprawy do sądu.

Dodatkowo zaobserwowano, że grzywny finansowe za wykroczenia związane z niewłaściwą eksploatacją kotłów są relatywnie niskie – w gminach, w których funkcjonuje straż, wynoszą one średnio 195 zł, a w gminach bez straży – 160 zł. Warto przy tym dodać, że sankcje finansowe w tym zakresie mogą sięgać 500 zł.

Walka z kopciuchami. Wskazania na przyszłość

PAS w raporcie wskazał na kilka rekomendacji, które mogą wspomóc walkę o czystsze powietrze. Zalecono m.in. utworzenie straży miejskiej lub gminnej, ponieważ – jak twierdzą autorzy pracy – “wyniki analizy pokazują, że kontrole w gminach, w których funkcjonuje straż miejska lub gminna są zdecydowanie bardziej efektywne” w zakresie przeprowadzonych kontroli i liczby wykrytych nieprawidłowości. Gminom, które nie mają straży, zarekomendowano ścisłą współpracę z policją – funkcjonariusz, w odróżnieniu od urzędnika, może nałożyć na mieszkańca karę grzywny. Ponadto PAS zalecił nakładanie mandatów, których wysokość jest proporcjonalna do szkodliwości czynu.

Niezwykle istotne jest, aby kontrola była przeprowadzana niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia podejrzenia nieprzestrzegania przepisów – zauważają również autorzy raportu.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna pod linkiem:
https://krakowskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport_Jak-dziala-kontrola-palenisk-w-woj.-mal.-maz.-i-slaskim_2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Toksyczne cząstki wędrują prosto z płuc do mózgu (24 czerwca 2022)Nie tylko o pieniądzach. Zyski i koszty transformacji energetycznej (17 czerwca 2022)Instrumenty wspierania modernizacji budynków w Polsce. Rekomendacje zmian dla decydentów (03 czerwca 2022)Skarga do ETPCz. Chodzi o jakoś powietrza w Polsce (03 czerwca 2022)Stan środowiska naturalnego a zdrowie dzieci. Przegląd publikacji (01 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony