Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Spadek wskaźnika recyklingu papieru w 2022 r. Raport EPRC

   Powrót       11 września 2023       Odpady   

Zgodnie z deklaracją przyjętą w 2021 r. przez Europejską Radę Recyklingu Papieru(1) (ang: European Paper Recykling Council; EPRC) do 2030 r. wskaźnik recyklingu tego surowca w Europie powinien osiągnąć 76%. Opublikowany w sierpniu raport EPRC (2)podsumowuje sytuację w branży papierniczej.

Jak się dowiadujemy, w ubiegłym roku w Europie spadły zarówno zużycie papieru i tektury, jak i zbiórka papieru do recyklingu – odpowiednio o 1,8% oraz 5%, podczas gdy w 2021 r. wskaźnik recyklingu(3) wynosił 72,8%. W 2022 r. osiągnął wartość 70,5% (dokładnie 54,9 mln ton). Przemysł papierniczy zaliczył spadek wykorzystania papieru do recyklingu (ang: paper for recykling; PfR) o 6,2%, do 49,1 mln ton.

Jak można wytłumaczyć ten regres?

Jako jedną z głównych przyczyn raport wymienia zawirowania związane z wojną w Ukrainie oraz kryzysem energetycznym. Wysokie ceny prądu i gazu wpłynęły na sektor papierni zużywających PfR. Są one bowiem zależne od dostaw gazu w większym stopniu niż papiernie wykorzystujące włókna pierwotne. Spadek konsumpcji w 2022 r. dotknął wszystkich gatunków papieru poza papierem higienicznym oraz kartonem; te zanotowały wzrosty na poziomie 3,5% i 6,5%.

Czytaj też: Recykling papieru i tektury – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Europa globalnym liderem w recyklingu papieru

Jak wygląda recycling papieru w Polsce?

Jeśli chodzi o poziom recyklingu papieru w Polsce, najnowsze dane GUS obejmują rok 2021. W porównaniu z 2020 r. w jednostkach produkcyjnych zanotowano wzrost pozyskania makulatury o 17,6%. Zużycie odpadów z papieru i tektury do produkcji papieru oraz wyrobów z papieru, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosło o 33,9%. Na 1 tonę wytwarzanego papieru i tektury w 2021 r. przypadało 499 kg makulatury. Odnotowano także wzrost eksportu o 22,6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/gospodarka-materialowa-w-2021-roku,6,17.html

Produkowany w Europie papier do recyklingu jest przeznaczany m.in. na eksport. Wśród nabywców znajdowały się Chiny, jednakże wskutek przyjętej przez chiński rząd polityki zmniejszania zależności od surowców wtórnych z krajów trzecich sprzedaż do tego odbiorcy zmniejszyła się.Import europejskiego PfR wzrósł w państwach takich jak Malezja i Tajlandia. Główne kierunki eksportu ze Starego Kontynentu to Indie, Indonezja, Turcja i Wietnam. W porównaniu z 2021, w 2022 r. całość eksportu poza Europę wzrosła o 8%.

Mimo odnotowanego w 2022 r. spadku Europa w dalszym ciągu pozostaje światowym liderem w zakresie recyklingu papieru. Globalna średnia ponownego wykorzystania włókien wynosiła 2,5 raza, a w Europie - 3,5 raza. Raport określa recykling papieru przemysłem „made in Europe”, a więc charakterystycznym dla naszego regionu, budującym ekonomiczną wartość dodaną i wyznaczającym standardy dla pozostałych. W związku z tym osiągnięcie założonego celu 76% wskaźnika recyklingu w 2030 roku nadal wskazywane jest jako będące w zasięgu branży.

Aby osiągać dalsze rezultaty, raport promuje selektywną zbiórkę papieru i tektury, ekoprojektowanie czy rozwój badań nad pozyskiwaniem papieru z surowców niedrzewnych. Dalszemu wypracowywaniu dobrych praktyk i wytycznych ma służyć międzybranżowa inicjatywa 4evergreen – platforma zrzeszająca podmioty zaangażowane w cały cykl życia włókien(4).

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej szczegółów pod tym linkiem:
https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2022/06/EPRC-22-010.pdf
2/ Więcej szczegółów pod tym linkiem:
https://www.paperforrecycling.eu/the-paper-value-chain-is-ready-to-take-circularityto-a-new-level-with-2030-recycling-rate-target-2/
3/ Wskaźnik recyklingu – stosunek między recyklingiem papieru, uwzględniającym obroty handlowe netto, a zużyciem nowego papieru i tektury.4/ Raport przygotowano na podstawie danych zgromadzonych przez zrzeszające europejskich producentów papieru stowarzyszenie Cepi oraz Afry Management Consulting.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport EEB sceptycznie o rozwiązaniach opakowaniowych KE (19 września 2023)Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo, czyli jak? (18 września 2023)Ustawa o systemie kaucyjnym opublikowana. Co mówi o niej branża odpadowa? (13 września 2023)Ustawa o systemie kaucyjnym. Widmo strat dla gmin (12 września 2023)GIOŚ: nielegalnie wwiezione do Polski odpady wróciły do Niemiec (31 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony