Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Strategia leśna UE w konsultacjach

   Powrót       01 marca 2021       Planowanie przestrzenne   

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE(1), którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować wiele usług świadczonych przez lasy.

Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie. Ponadto, strategia pomoże Unii wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów. Powinna ona umożliwić silne przywództwo UE na arenie międzynarodowej w ramach przygotowań do COP15 dotyczącego różnorodności biologicznej w Kunming oraz w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., Porozumienia paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej oraz Konwencji o zwalczaniu pustynnienia.

Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli, podmiotów gospodarczych i wszystkich innych podmiotów na temat sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed naszymi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

KE chce także przeanalizować, w jaki sposób zmobilizować unijne instrumenty wsparcia, monitorowanie lasów, przemysł związany z leśnictwem oraz unijny cel polegający na obsadzeniu do 2030 r. trzech miliardów drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu światowego przywództwa UE.

Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2021 r.

Czytaj: Unikalny zbiór danych o Puszczy Białowieskiej jest już dostępny – dla każdego

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce

Przypisy

1/ Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym.
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-forest-strategy-2021-01-29_pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmniejszanie strat granulatu z tworzyw sztucznych to priorytet. Opinia KR (22 kwietnia 2024)Dzień iluzji nieskończonych zasobów. Dzień Matki Ziemi (22 kwietnia 2024)Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Od dziś zmiany w Czystym Powietrzu (22 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony