Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Strażnicy rzek poszukiwani

Polskie rzeki tworzą dziedzictwo przyrodnicze o długości blisko 150 tys. kilometrów. Fundacja WWF poszukuje strażników, którzy zaangażują się w ochronę ekosystemów wodnych ulegających degradacji na skutek działań człowieka.

   Powrót       25 września 2018       Woda   

Problem degradacji ekosystemów wodnych został zauważony na poziomie unijnym. Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do zagwarantowania, że najpóźniej do 2027 roku zostanie osiągnięty dobry stan znaczącej większości wód. Z drugiej strony, Polska jest sygnatariuszem Konwencji AGN dążącej do poprawy żeglowności na rzekach, co wiąże się z ingerencją w stosunki wodne.

Ryby znikają z polskich rzek

Fundacja WWF szacuje, że w Polsce tylko w latach 2010-2015 zdegradowanych zostało ok. 20 tysięcy kilometrów bieżących małych rzek i potoków. W wyniku działalności człowieka ekosystemy rzeczne zostały zmienione na tyle, że skutkowało to np. wyginięciem niektórych gatunków ryb (np. jesiotr, łosoś).

- Przykładów w Polsce jest wiele, w wyniku prac regulacyjnych na Łydyni - niewielkiej rzece płynącej w okolicach Ciechanowa na Mazowszu - odnotowano katastrofalne skutki dla żyjących w niej ryb. Okazało się, że zamiast 13 gatunków zostały już tylko cztery. Masa ryb przeliczona na hektar spadła z 33 kg do pół kilograma. Zniknęły gatunki cenne gospodarczo oraz objęte ochroną – mówi Marek Elas, specjalista ds. ochrony ekosystemów rzecznych z fundacji WWF Polska.

Zwiększa się ryzyko powodzi

Do najczęstszych antropogenicznych ingerencji w ekosystemy wodne należą: regulowanie i prostowanie koryt, umacnianie brzegów, budowanie wałów, przekopywanie rzek i budowanie tam, które przyczynia się również do osuszania terenu. W wyniku zmian klimatu okresy suszy wydłużają się, a rzeki zamienione w kanały przestają zapewniać usługi ekosystemowe, takie jak: regulacja klimatu, zasilanie wód gruntowych, podtrzymanie rybactwa śródlądowego. Regulacja biegu rzek i ich skracanie połączone z zagospodarowywaniem terenów zalewowych prowadzą do zwiększania częstotliwości, zasięgu i impetu kolejnych powodzi. Co więcej, prace na rzekach prowadzone są niejednokrotnie na obszarach chronionych programem Natura 2000 czy w parkach krajobrazowych.

Tymczasem na świecie obserwuje się trend renaturalizacji rzek. Np. w USA zburzono już ok. 1000 tam, chcąc przywrócić naturalny bieg rzek.

Zaangażowanie lokalnych społeczności

Małe i średnie rzeki to 95-98 proc. wszystkich polskich rzek. I to właśnie monitorowaniem ich stanu zajmą się strażnicy WWF. Do ich głównych zadań będzie należało: obserwacja rzek, interwencje oraz powstrzymywanie niekorzystnych dla ekosystemów zmian. Strażnikiem może zostać każdy. Wystarczy chęć udziału w akcji i wytrwałość w wypełnianiu obowiązków. Zgłoszenia do programu przyjmowane są na stronie straznicy.wwf.pl w specjalnym formularzu.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozpoczęto prace nad utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (25 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)Nowy rezerwat przyrody na Podkarpaciu. Chroni dolinę małej rzeki Smarkata (03 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony